Ugens Aarhushistorie: Stadsingeniørens Kontor forandrede byen

Af Anonym (ikke efterprøvet)
30.01.20
Blandt stadsarkivets mange arkivalier finder vi også Stadsingeniørens arkiv. Aarhus fik den første stadsingeniør i 1876 til at tage sig af vandværk, brolægning, vejvæsen, belysningsvæsen, byens udvidelse og bebyggelse, hovedvandløb og kasernebygninger med mere.

billede viser kystsikringsarbejde ved Varna

Stadsingeniørens Kontors arkiv er en sand guldgrube, når det kommer til studier i byens udvikling. I arkivet ligger tusindvis af fotografier, der dokumenterer kontorets arbejde rundt i byen. Store dele af denne billedsamling er digitaliseret og kan ses online på AarhusArkivet.dk.

Du kan her se et lille udpluk fra arkivets spændende billedsamling.

 

Sikring af byens kyster

Øverste billede: Blandt Stadsingeniørens Kontors mange opgaver har været at sikre byens kyster. I arkivet findes billeder fra regulering af parallelværk, bygning af høfder og sikring af skrænter – som her ved Varna, hvor arbejdere er ved at sikre skrænten fra nedskridning.

Se flere arkivalier fra sikring af de aarhusianske kyster her: https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=kystsikring

Foto: Stadsingeniørens Kontor, 1942, Aarhus Stadsarkiv.

 

Etablering af Brabrandstien

Billede af anlægsarbejdet med Brabrandstien ved Søren Frichs Vej

Stadsingeniørens Kontor spillede en vigtig rolle i etableringen af Brabrandstien i 1950’erne, og i samlingen kan man se billeder af anlægsarbejdet fra både Stautrup, Brabrand og her ved Søren Frichs Vej. Til venstre i billedet ses Frichs Fabrikker. Billedet er fra 1957, og etapen var noget af det sidste, der stod færdigt.

Se flere arkivalier fra Brabrandstien her: https://www.aarhusarkivet.dk/records/000332604

Læs mere om Brabrandstien her: https://aarhuswiki.dk/wiki/Brabrandstien

Foto: Stadsingeniørens Kontor, 1957, Aarhus Stadsarkiv.

 

Ombygninger på idrætsparken

Billede fra den gamle stadionhal, hvor gulvbelægningen udskiftes

I Stadsingeniørens Kontors arkiv findes der også mange billeder fra byggeprojekter på Aarhus Idrætspark. Der er blandt andet billeder af etablering af tribuner og som her, hvor gulvet i den gamle stadionhal er ved at blive omlagt. Dateringen er usikker, men det er fra efter 1926.

Læs mere om Aarhus Idrætspark her: https://aarhuswiki.dk/wiki/Aarhus_Idr%C3%A6tspark

Se flere arkivalier fra sikring af Aarhus Idrætspark her: https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=81618

Foto: Stadsingeniørens Kontor, Aarhus Stadsarkiv.

 

Omlægning af væddeløbsbane

billede af anlægsarbejde på Aarhus Væddeløbsbane

Jydsk Væddeløbsbane blev indviet i 1924, og allerede i 1930’erne gennemgik banen store ombygninger. Stadsingeniørens Kontor stod for store dele af arbejdet, der blandt andet bestod i at udjævne en niveauforskel på ni til fire meter. Det manuelle arbejde blev udført af arbejdsløse unge som en del af et statsfinansieret projekt, der skulle få gang i beskæftigelsen i 1930’ernes krisetid.

Læs mere om Jydsk Væddeløbsbane her: https://aarhuswiki.dk/wiki/Jydsk_V%C3%A6ddel%C3%B8bsbane

Se flere arkivalier fra væddeløbsbanen her: https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=109311

Foto: Stadsingeniørens Kontor, ca. 1936, Aarhus Stadsarkiv.

 

Overdækning af åen

Billede af anlægsarbejdet med overdækning af åen

Et projekt, der gennem mange år gav kontoret rigeligt med arbejde, var overdækningen af åen.

Arbejdet blev påbegyndt ved Christiansbro ved Grønnegade i 1932, og i 1940 var åen overdækket helt ned til Dynkarken. På billedet, der er taget fra Skt. Clemens Bro hen mod Immervad og Magasin, ses det påbegyndte arbejde på denne strækning i 1933.

Læs mere om Aarhus Å her: https://aarhuswiki.dk/wiki/Aarhus_%C3%85 .

Se flere arkivalier fra overdækningen af åen her: https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=overd%C3%A6kning.

Foto: Stadsingeniørens Kontor, 1933, Aarhus Stadsarkiv.

Ugens Aarhushistorie har vi lånt af Aarhus Stadsarkiv. Du kan læse flere historier her

Materialer