Ugens Aarhushistorie - Et stykke Paris i Aarhus

21.02.18
Aarhus Stadsarkiv har for nylig fået en stor samling byggesager ind, som omhandler byggeprojekter foretaget af Arkitektfirmaet R. Frimodt Clausen og E. Høvring Nielsen.

De stod bag mange ombygninger og udvidelser af fabrikker og virksomheder i Aarhus, blandt andet Aarhus Oliefabrik og Ceres Bryggerierne. Frimodt Clausen har også tegnet flere prominente bygninger i byen. En af disse er Tagenhus på Skt. Pauls Kirkeplads, som Stadsarkivet her vil fortælle mere om.

Sporvognens stoppested på Skt. Pauls Kirkeplads er godt begravet i sne en vinterdag i slutningen af 1930’erne. I baggrunden ses Kay Schmidts købmandsforretning, som få år senere var centrum for et tragisk drama. Fotograf Aage Fredslund Andersen, Rigsarkivet, digital kopi ved Aarhus Stadsarkiv.


Skt. Pauls Kirke lå i sine første år i landlige omgivelser, helt ude ved bygrænsen.
Kirkebyggeriet blev påbegyndt i 1884, og tre år senere stod kirken færdig. Befolkningstallet i Aarhus var på dette tidspunkt stærkt stigende, og inden for få år var en helt ny bydel vokset op omkring kirken. De flotte hjørneejendomme ved Skt. Pauls Kirkeplads, som repræsenterer de bedste eksempler på arkitekturen omkring århundredeskiftet, blev blandt andet opført
En af hjørneejendommene er Tagenhus beliggende på hjørnet af Skt. Pauls Gade og Skt. Pauls Kirkeplads. Bygningen omfatter adresserne Skt. Pauls Kirkeplads 7, 9 og 11 samt Skt. Pauls Gade 7, 7A og 7B. Ejendommen blev tegnet af arkitekt Rudolf Frimodt Clausen, som også har tegnet flere af de andre bygninger, der omgiver Skt. Pauls Kirkeplads.

Fransk renæssance med elementer af jugendstil
Bag byggeriet af Tagenhus, der blev opført i år 1901-1903, stod murermester O. J. Buhl og snedkermester Anton Jensen. Frimodt Clausen havde tegnet to symmetriske gadefacader opbygget omkring en såkaldt midtrisalit – en fremskudt hjørnebygning. Facadearkitekturen var i fransk renæssancestil, med flere jugenddetaljer. Da Tagenhus efter to år stod færdig, var det med 4 ½ etager med mansardtag i skifer og kviste, som fulgte vinduerne i facaden. Et mansardtag er et tag med næsten lodrette sider, som ofte anvendtes i årtierne omkring år 1900, og som giver en ekstra etage, der kan bruges til beboelse.

Også ornamenteringen havde Frimodt Clausen tænkt på. Det røde murværk blev prydet med pudsede vinduesindfatninger og en bred blomsterornamenteret gesims under taget. Hjørneejendommens karnap blev afsluttet med et hjørnetårn med barokinspireret tag og et spir af zink. Underetagen ud mod Skt. Pauls Kirkeplads blev indrettet til butiksformål og har siden gennemgået flere ombygninger. Underetagen, der vender ud mod Skt. Pauls Gade, står derimod, som Frimodt Clausen tegnede den.

Likvidering i købmandsforretning
I februar 1945 blev Tagenhus centrum for en tragisk hændelse. I hjørnebutikken på Skt. Pauls Kirkeplads 7 havde den vellidte Kay Schmidt sin købmandsforretning, og her var pyntet op med dannebrogsflag og skilte med ordlyden ”Alt for Danmark”. Måske var det dette, der faldt den tysk sympatiserende Petergruppen for brystet? Petergruppen var berygtet og frygtet, og under mottoet ”terror mod terror” udførte de mange likvideringer og bombesprængninger i krigens sidste måneder. 21. februar ved højlys dag trådte to mænd ind i købmandsforretning og spurgte efter ejeren. Da Kay Schmidt viste sig, trak mændene maskingeværer frem og skød for sig. Skuddene ramte et varmerør, så butikken fyldtes med damp, og gerningsmændene flygtede hurtigt ud i en ventende bil. Tilbage lå den dræbte Kay Schmidt.

Det blev E. Mogensen, der måtte løfte arven efter Kay Schmidt og føre købmandsforretningen videre. I 1973 måtte den imidlertid lukke, men ikke med Mogensens gode vilje. Sparekassen Østjylland ville oprette en filial i butikkens lokale, og på trods af den 74-årige Mogensens egne ord om, at han ”stadig er rask og rørig og sagtens kan fortsætte med at køre min forretning”, måtte købmandsbutikken lukke for evigt.

Boghandel og legetøjsbiler
Tagenhus har rummet mange forskellige småforretninger. I butikken ved siden af købmandsforretningen fandtes fra 1931 til 1985 boghandlen W. Dylmers Boghandel. Samme år som Dylmer måtte dreje nøglen om på grund af konkurs, kunne major Niels Høyer-Nielsen åbne butikken Århus Modelhobby på Skt. Pauls Kirkeplads 9. Forretningen opkøbte og solgte gammelt legetøj som Tekno-biler og Märklintog, hvilket der kunne være mange penge i. Blandt andet solgte Høyer-Nielsen en gammel legetøjsbil til en samler i udlandet for over 10.000 kr. Forretningen forhandlede også nyt legetøj, men havde mest interesse i det brugte legetøj som eksempelvis japansk bliklegetøj og lineol-figurer (figurer støbt af træstøv, gips og lim) i form af soldater og indianere, som var meget eftertragtede samlerobjekter. Butikken eksisterer i dag som Samler Børsen på Skt. Pauls Kirkeplads 15.

Frimodt Clausens originale facadetegninger til Tagenhus kan i dag ses på minejendom.net. Her kan du også gå på jagt efter tegninger til din egen ejendom. Tegning: Frimodt Clausen, Aarhus Kommuns Byggesagsarkiv. 

Ugens Aarhushistorie har vi lånt af Aarhus Stadsarkiv. Du kan læse mange flere historier her

Materialer