Ugens aarhushistorie - Arkitektens eget hus på Store Torv

28.02.18
Aarhus Stadsarkiv har for nylig fået en stor samling byggesager ind fra Arkitektfirmaet R. Frimodt Clausen og E. Høvring Nielsen. Arkitektfirmaet stod bag en lang række ombygninger og tilbygninger af fabrikker i Aarhus, herunder især Aarhus Oliefabrik og Ceres Bryggerierne. Frimodt Clausen har også selv tegnet flere af byens prominente bygninger. Disse bygninger vil Stadsarkivet se nærmere på. Ejendommen på Store Torv 7 er en af dem.


Frimodts Clausen egen bolig på Store Torv 7 knejser stolt blandt torvets andre bygninger. Fotograf Jørgen Mührmann-Lund, 1989, Aarhus Stadsarkiv

Sachsisk renæssancearkitektur med moderne berlinsk butiksstil
Den flotte ejendom på Store Torv 7 blev opført i år 1899 af arkitekt Rudolf Frimodt Clausen, som fra år 1925 havde arkitektfirma sammen med E. Høvring Nielsen. Frimodt Clausen boede selv på 3. sal i ejendommen indtil 1939 og havde kontor der indtil 1941. Mange har sikkert stået og kigget op på huset og har måske tænkt, at det var en elegant bygning for oven, men med en lidt uheldig underetage, hvor butiksvinduerne ikke passer til resten. Frimodt Clausens hus var oprindeligt mere formfuldendt. Han var inspireret af intet mindre end sachsisk renæssancearkitektur, en byggestil som Frimodt Clausen også anvendte ved andre af sine byggerier. Men han var også inspireret af moderne berlinsk butiksarkitektur. Den nederste del af bygningen, med de slanke piller, var udført i mørkerød sandsten fra Miltenberg. Dette stod i kontrast til den øvre del af bygningens facade, som var bygget i lyse sandsten. Den mørkerøde farve går igen på karnappen samt i frontispicen og de mørkerøde tværgående sandstensbånd. Under midten af den smukt dekorerede gavl er der bygget en karnap i sandsten.

Brand i den nyopførte ejendom
I år 1900, året efter at ejendommen blev opført, opstod der brand i kælderetagen i bygningen. Et ungt forbipasserende par opdagede omkring kl. halv fem, at der kom tæt røg op af kælderen. De fik alarmeret politi og brandfolk, men ilden havde allerede godt fat i kælderen og ruderne blev sprængt, mens røgen bredte sig op i den øvrige del af bygningen. Flammernes varme sprængte også et par store spejlglasruder ind til manufakturhandler Rix’ varelager. Da en brandmand kom ind i kælderen, opdagede han, at ilden var startet af noget småbrænde, som var lagt til tørre ved varmeapparatet. Der var dog murede hvælvinger over kælderen, som næsten havde modstået varmen, bortset fra enkelte smuldrende mursten ved jernbjælkerne. Brandfolkene begyndte at hælde vand ud i kælderen, men der gik omkring tre timer, før ilden var slukket. Skaderne på ejendommen var ikke så ødelæggende, men derimod var der sket betydelige skader på manufakturhandler Rix’ varelager i kælderen. Han havde netop havde fået nye kostbare varer hjem, og det blev anslået, at skaderne løb op til omkring 30.000 kr.

En manufakturhandel på Torvet
Store Torv var og er butikscentrum. Store Torv 7 var især kendetegnet ved manufakturhandel. Den brandramte Rix havde manufakturhandel i stueetagen fra år 1900 og frem til 1906. Mere kendt blev dog Jørgen Clausens manufakturforretning, som åbnede i 1912. Forretningen eksisterede i 40 år og blev i 1952 overtaget af J. C. Hyldahl, som også havde stor succes med sin forretning og udvidede den med både dame-, herre- og børnekonfektion. I 1960’erne var Hyldahl en af branchens mest succesrige manufakturhandlere med kunder over hele landet. Men butikssuccessen kostede for Frimodt Clausens arkitektur. I 1971 blev facaden forandret, så der i stueplan blev udført et slags udhæng over indgangen til Hyldahls forretning. Selve døren var så trukket tilbage fra facadelinjen under et udhæng støttet af to firkantede piller. Det gav et overdækket udstillingsareal, inden man kom ind i butikken. Det skete med mange forretninger ved den tid. Hyldahl sagde først farvel og tak i 1996. Da stod han i en alder af 85 år stadig som butikkens indehaver.


Frimodt Clausens originale facadetegninger til Store Torv 7 kan i dag ses på minejendom.net. Her kan du også gå på jagt efter tegninger til din egen ejendom. Tegning: R. Frimodt Clausen, Aarhus Kommunes Byggesagsarkiv.

Ugens Aarhushistorie har vi lånt af Aarhus Stadsarkiv. Du kan læse mange flere historier her

Materialer