Steen Steensen Blicher

Steen Steensen Blicher (1782-1848) ”Den melankolske erindrende”

 

Steen Steensen Blicher blev født ind i et hjem med en svagelig og tungsindig mor, og derfor var det primært Blichers far der opfostrede ham. Med tiden betød dette at de to udviklede et tæt bånd, og den unge Blicher overtog faderens interesse for klassisk litteratur. Han selv udviklede en interesse for især lyrikken, som blev hans store kærlighed i den tidligere del af forfatterskabet.

 

I digtsamlingen Digte (1814) finder man et digt, der indtil 1835 var unavngivet, men derefter blev døbt ”Mit første Digt”, og dateret til 1810. I digtet beskriver Blicher, hvordan hans ungdomsdrømme hører fortiden til, og hvordan hans eftermæle er, hvad han nu har at se frem til. Blichers store inspirationskilde, ikke bare til dette digt, men hele hans forfatterskab, var den skotske James Macphersons (1736-1796) The Poems of Ossian (i to bind, udgivet i hhv. 1761 og 1765). The Poems of Ossian er hvad man kalder rytmiserende prosa, og værket i sig selv er overvejende melankolsk, med udgangspunkt i karakteren Ossian, der mindes sin svundne ungdom med sørgmodighed.

 

I 1822 skriver Blicher digtet ”Farvel til min første Kjæreste”, der er en reference til lyrikken, og han begynder efterfølgende at beskæftige sig med prosa, i særdeleshed novelleskrivning. Alligevel forlader den lyriske skrivestil aldrig helt Blicher, og den forbliver i større og mindre grad synlig gennem hele hans forfatterskab. Et eksempel kunne være ”Telse” (Nordlyset, 1829), der er en kærlighedshistorie med afsæt i Ditmarskerkrigen, og som er præget af et sprogbrug, der minder om det, man finder i Blichers tidlige lyrik. Dette regnes som den overordnede årsag til Blichers plads i den danske litteraturhistorie.

 

Læs mere om Steen Steensen Blicher på Litteratursiden.

 

Læs mere om 'Kend dit digterkvarter'

Materialer