Opvarmning til LiteratureXchange - Moderskabet

Moderskab italesat gennem litteratur

Efter to år med en verdensomspændende pandemi har spørgsmålet om sundhed og trivsel været et centralt emne for mange danskere, og foruden pandemien har der de sidste par år også været debat om forholdene for fødende kvinder og manglende hænder på hospitalerne - og det bare i Danmark.

Netop dette er et af emnerne, som kommer på tale til årets LiteratureXchange. For hvad har litteraturen at sige om moderskab? Og hvordan opleves den nye identitet som forælder?