Hvad er Skrive Lounge?

04.04.17
Et skriveværksted og uformelt mødested for skrivende.

Forskellige indgange til at skrive en tekst

Det vigtigste element i Skrive Lounge er, at vi afprøver forskellige måder at skrive på. Vi udforsker en række genrer som fx lyrik, rejseessay, kortprosa og mixed media. Men vi prøver også benspænd og forskellige opgaver, der ikke er bundet af genre.

Med andre ord italesætter vi skriveprocesserne, og den enkelte deltager lærer noget om, hvad der fungerer (og ikke fungerer), når denne arbejder i forskellige faser af skriveprocessen. Vi fokuserer på at komme i gang med en tekst, komme videre og den afsluttende del med feedback.

Skrive Lounge er altså mange forskellige ting og henvender sig til både øvede og ny-udklækkede skrivere.

 

Arbejdet med sanserne

En del af skriveøvelserne udfolder sig i et bestemt rum, på en stol, ved et bord. Men vi bevæger os også rundt inden- og uden for Dokk1; for at arbejde med øjne og ben. Desuden består en række skriveøvelser af, at man skal betragte billeder, ord eller tage udgangspunkt i sine sanser.

 

Uforpligtende

Skriveværkstedet finder sted 2. og 4. onsdag hver måned fra kl. 16-18, nogle gange om lørdagen fra kl. 13-15. Det er meget sjældent, at opgaverne hænger sammen over to omgange, så man kan derfor let afprøve nye skriveøvelser fra gang til gang.

Man kan melde sig ind i ”Skrive Lounge på Dokk1” på Facebook, hvor man kan komme med ideer og orientere sig i kommende temaer og indgangsvinkler.

For evt. spørgsmål send en besked til litteraturformidler Daniel Boysen på dabp@aarhus.dk

 

Forskellige indgangsvinkler – eksempler

  • Truede ord: Skriveværksteder, hvor vi skulle vække nogle af de truede ord/gammeldags ord til live ved at bruge dem i nye sammenhænge.
  • Hurtigskrivning: En metode vi nogle gange bruger for at komme i gang med en tekst.
  • At stå på andres skuldre: Nogle gange læser vi andres tekster, omskriver, tilskriver eller forholder os til dem.
  • Demokrati: Arbejder ud fra et bestemt begreb, hvor vi afprøver forskellige metoder fx fællestekst/frit flet, udforsker og udfordrer begrebet.
  • Mixed media: Vandringer rundt i byen, hvor vi kombinerer ord, billede, lyd og video.