De besatte af Flemming Rose

01.08.17
En velskrevet personlig beretning om, hvordan terrortrusler kan ødelægge et stort bladhus indefra og lægge en dæmper på ytringsfriheden.

Weekendavisens litteraturpris 2016 gik meget velfortjent til Flemming Roses bog ’De besatte’. Ud over at være en personlig beretning om, hvordan en kompetent redaktør og journalist i kølvandet på Muhammedkrisen oplever at få begrænset sin ytringsfrihed, rejser bogen også vigtige principielle spørgsmål om, hvordan man i et demokrati håndterer terrortruslen og sikrer borgernes rettigheder, samtidig med at man tager vare på deres sikkerhed. Selv har Rose betalt en meget høj pris for at udøve sin ret til at ytre sig, og dødstrusler og livvagter er blevet en del af hans hverdag. Han er på ingen måde naiv og ved, at der ikke findes lette løsninger. Han ved, hvad han taler om, for han har i flere år beskæftiget sig med ytringsfrihedens og tolerancens idéhistorie, bl.a. i bøgerne ’Tavshedens tyranni’ og ’Hymne til friheden’. Han argumenterer nøgternt og velovervejet, belyser sine synspunkter med historiske eksempler og refererer til forskellig litteratur.

Med udgangspunkt i sin egen situation perspektiverer han frihedsrettighedernes vilkår og undersøger, hvordan terrortruslen indvirker på medierne, så de fristes til at give køb på de frihedsidealer, de hylder udadtil. Det er en grim historie om et bladhus i splid med sig selv, og om en topledelse der ikke formår at håndtere terrortruslen, men i stedet forsøger at bevare kontrollen ved at give en ledende medarbejder mundkurv på. Rose argumenterer overbevisende for, at ledelsens strategi ikke var velunderbygget, og at den bliver en farlig glidebane, der ikke på nogen måde bremser terroristerne.

Man kan undre sig over, at Rose så længe fandt sig i de urimelige vilkår, den øverste ledelse i JP/Politikens Hus anført af Jørgen Ejbøl lod ham arbejde under. Han måtte bl.a. underskrive en håndfæstning, der ikke bare begrænsede hans ytringsfrihed på bladet, men også hans optræden i det offentlige rum. Når han nu tager bladet fra munden, er der ikke tale om et personligt hævntogt. Han vil sætte gang i en åben og nødvendig debat om, hvordan man i et moderne demokratisk og multikulturelt samfund finder frem til den vanskelige balance mellem sikkerhed og frihed. En debat hvor også medierne har et stort ansvar, og hvor deres redaktionelle valg bør træffes med større indsigt og bevidsthed om konsekvenserne.

Anmeldt af Jytte Kjær Schou

Materialer