Vi søger inspiration til en nyt logo!

15.08.16
Er du kreativ eller på anden måde fiks på hænderne – så giv os dit bud på et logo til vores nye "Aarhus trin"

På Dokk1 skal vi frem mod 2017 arbejde med et nyt forløb om Aarhus som by.
#minbydinbyaarhus
Her vil vi give borgere mulighed for at inspirere andre borgere på forskellig vis. Det foregår løbende på vores Rampetrin 1 og kan omhandle workshops, undervisning, oplæg, inspiration… Det kan være input fra borgere, institutioner, virksomheder – måske dig?
I den forbindelse mangler vi et logo til projektet, som i sidste ende skal placeres på Rampen.
Logoet vil vi også gerne lave i samarbejde med borgere, så er du kreativ eller på anden måde fiks på hænderne – så giv os dit bud.

Form:
• Det skal tydeligt fremgå, at det er Aarhus
• Du skal aflevere en skitse/billede af dit bud på et logo
• Hvis bynavnet indgår staves det: Aarhus

Aflevering:
• Deadline er 5/9 2016
• Du kan give dit bud via Instagram under #minbydinbyaarhuslogo
• Du kan maile dit bud via: dokk1voksen@gmail.com
• Du kan aflevere dit bud i papirform i Informationen på Dokk1 – att: Randi Heide

Rettigheder:
• Dokk1 ejer rettigheden over skitsen og endelige logo
• Dokk1 forbeholder sig ret til at ændre i skitsen
• Skitserne danner baggrund for et endeligt logo