Vi søger en formidler/projektleder til voksenområdet

Vil du være med til at udvikle bibliotekerne i Aarhus? Udviklingsorienteret kulturformidler med erfaring med borgerinvolvering og projektledelse søges.

Til Team Syd primært Viby Bibliotek søger vi en ny kollega, der kan arbejde med kulturformidling til voksne brugere.

Vi har travlt med mange spændende opgaver, og vi søger en ny udviklingsorienteret kollega, med særligt blik for at gøre voksenområdet endnu mere spændende for bibliotekets brugere. Vi forestiller os en ny kollega, der har fokus på fysiske rum og kultur- og læringsindhold til voksne, som har lyst til at undervise, og som kan gå ud af huset og skabe partnerskaber.
Vi vil gerne styrke arbejdet med borgerinddragelsen, da det er centralt for videreudviklingen af biblioteket. Derfor er det vigtigt, du har lyst og erfaringer med denne type af opgave. Vi er i gang med at etablere nye bibliotekstilbud flere steder i Team Syd bl.a. i Egelund og Højbjerg, og opgaverne kan derfor også knytte sig til processer der. Det vigtigste er, at du kan lide at arbejde med involvering og formidling i en hverdag præget af muligheder, partnerskaber, netværk og faglige sparringspartnere, dine kolleger.

De primære opgaver i teamet er:

 • Udlånsvagter, biblioteksbetjening og formidlingsarbejde i udlånet
 • Projektdeltagelse og på sigt projektledelse
 • Faglig formidling med hovedvægt på voksne som målgruppe fx at arbejde med nye læsefællesskaber
 • Udvikling af arrangementer med udgangspunkt i bibliotekets målgrupper, indsatser og opgaver
 • Indgå i udviklingen af nye bibliotekstilbud
 • Ud af huset og opsøgende opgaver med borgerinvolvering
 • Videreudvikling og etablering af nye partnerskaber.

Kandidatens faglig profil: 

Profilen skal trives i med at løse varierede opgaver inden for hverdagen herunder opsøgende opgaver, udviklingsopgaver og tværgående opgaver 
Vi vægter: 

 • Cand. Mag., Cand. Scient. Bibl. eller anden relevant uddannelse med kultur som omdrejnigspunkt
 • Bibliotekserfaring og erfaring med at undervise, afholde arrangementer og/eller give præsentationer
 • Gode formidlingskompetencer både mundtligt og skriftligt
 • Erfaringer med borgerinvolvering og frivillige
 • Lyst og interesse i at udvikle bibliotek-services i teamet
 • Erfaring med projektledelse og konceptudvikling

Personlig profil: 

Vi søger en ny kollega som: 

 • Er udadvendt og god til at indgå i relationer med brugere, samarbejdspartnere og kolleger
 • Er nysgerrig, inddragende og imødekommende
 • Er omstillingsparat, selvstændig
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har et godt overblik og som kan reflektere
 • Jonglerer ubesværet med flere bolde af gangen
 • Kan lide at være på og som lytter til andres synspunkter
 • Er fuld af humor og med et godt humør
 • Har drive og er rolig når situationen kræver det
 • Er fleksibel både i sit mindset og som kollega.

Derfor skal du vælge os: 

Bibliotekerne i Aarhus er i en rivende udvikling. Vi udvikler bibliotekerne fra klassiske biblioteker til medborgercentre. Det er en bevægelse, der er defineret i politikken for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022. Den indebærer bl.a. et stærkt fokus på samarbejde, partnerskaber, medborgerskab, formidling, borgerinddragelse, viden og læring. Nye roller, nye måder at løse opgaver på, at være tæt på sit lokalsamfund og meget mere er vigtige elementer i vores måder at arbejde på.

Vi tilbyder et spændende og afvekslende job med høj grad af mulighed for at være med til at præge hverdag og udvikling sammen med gode kolleger. Vi arbejder undersøgende og gennem afprøvning af nye tiltag og med et bevidst valgt af metoder.
Aarhus Kommunes Biblioteker består af 19 biblioteker og der samarbejdes på tværs af organisationen.
Dokk1 er Hovedbiblioteket og de 18 lokalbiblioteker er spredt over kommunen og opdelt i 3 team - i Nord, Syd og Vest med hver sin teamleder med personaleansvaret for teamet. Derudover arbejdes med strategiske indsatser og i arbejdsgrupper på tværs af alle bibliotekerne.
Viby Biblioteker er en del af Team Syd, der består af 6 biblioteker og 25 medarbejdere. Biblioteket er et-rumsbibliotek med mange lokale samarbejdspartnere og mange besøgende pr. dag. Der er fokus på brugerne, udvikling af biblioteksservice, arrangementer, medborgerskab, læring og meget andet. Viby Bibliotek er ubemandet i ydretimerne og har et Borgerservice-tilbud (Nem-BS).

Se mere om bibliotekerne på www.aakb.dk , på Facebook (Aarhus Bibliotekerne) og i Borgerservice og Bibliotekspolitikken

Der vil være 2 udlånsvagter til kl. 18 om ugen samt hver 3. lørdag til kl. 14. Der vil være afløsning på andre biblioteker i Aarhus Kommune. Aftenarrangementer vil forekomme.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
Ugentligt timetal: 37,00 

Hvis du vil vide mere: 

Kontakt Teamleder i Syd, Kirstine Bruun, tlf. 6192 9017 email kirbru@aarhus.dk den 22/10 kl. 11-14 eller 29/10 kl. 12-15
Leder af Biblioteksservice, Susanne Gilling, tlf. 2459 4512 email sgi@aarhus.dk den 26/10 kl. 13-16.

Ansøgning 

Klik her på ”ANSØGhttps://aarhus.career.emply.com/apply/formidler-projektleder-til-vokseno...

for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Send din ansøgning hvor du fortæller os hvad du gerne vil arbejde med.

Ansøgningsfrist: 1. november 2020 

Vi forventer at holde samtaler 6. november 2020.

Om Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller

Her finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune.

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement