Foto: Jonathan Borba / Unsplash

Vi søger barselsvikar for biblioteksformidler

Aarhus Bibliotekerne søger barselsvikar (formidler) til Hjortshøj og Risskov Bibliotek i Team Nord.

Team Nord/Aarhus Bibliotekerne søger en fagligt stærk all round-formidler, der kan være med til at videreføre vores arbejde i lokalsamfund, med skoleområdet, dagtilbud og lokale kræfter.

I samarbejde med lokalsamfundene i Hjortshøj og Risskov skal du være med til at videreudvikle og nytænke bibliotekstilbud for børn og voksne, familier og skoleklasser. Du skal have mod på biblioteksdrift, arrangementer og aktiviteter og opsøgende arbejde med partnerskaber.

Hjortshøj og Risskov Biblioteker er 2 ud af 6 biblioteker i Team Nord, der på hver deres måde understøtter læsning, kreativitet, leg og læring for bibliotekets brugere og danner partnerskaber med lokale foreninger, aktører og andre aktive borgere.

Hjortshøj Kombi-bibliotek har 2 betjente åbningsdage om ugen, ligger på Virupskolen og er både skole- og folkebibliotek. Biblioteket er et et-rumsbibliotek og det anvendes flittigt af skolens brugere og af borgere fra lokalsamfundet. Hjortshøj er et stærkt og engageret lokalområde med mange borgere, der er fyldt med idéer og som meget gerne vil samarbejde.

Samarbejde med lokalområdet er en vigtig del af arbejdet. Her skal du have kontakten til kulturhuset, lokale institutioner, foreninger eller borgere og opbygge nye partnerskaber, så børn og deres familie, får positive oplevelser med litteraturen og med bibliotekets mange øvrige tilbud. Der er lagt et godt fundament, der skal fastholdes.

Læsekompetence er afgørende for at kunne tilegne sig viden og deltage i samfundet – men børn i dag læser mindre end for bare få år siden. I Bibliotekerne ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at give børn de bedste muligheder for at få hul på læsningen og sproget gennem sprogstimulering og den tidlige læsning. Det er en vigtig opgave at arbejde videre med.

Arbejdstiden vil være fordelt med tre dage i Risskov og to dage i Hjortshøj. Der vil være 2 udlånsvagter til kl. 18 om ugen samt hver 3. lørdag til kl. 14. Arrangementsafvikling vil indebære aften- og weekendarbejde. Der vil efter aftale være afløsning på andre biblioteker i Aarhus Kommune.

 Dine primære opgaver i teamet bliver:

 • Biblioteksdrift i Hjortshøj og Risskov
 • At indgå i udlånsvagter og formidlingsarbejde i udlånet (i Hjortshøj er du alene)
 • At arbejde med partnerskaber, nye såvel som eksisterende
 • At afholde og udvikle arrangementer for børn, unge og voksne i bibliotekerne eller hos samarbejdspartnere
 • At videreføre samarbejdet med skoler og dagtilbud
 • At afvikle aktiviteter og arrangementer i Hjortshøj og Risskov
 • At videreudvikle vores arbejde med børnelitteraturen, literacy og sprogindlæring og at skabe fællesskaber til børn og børnefamilier
 • Mulighed for at indgå i projekter lokalt, i Team Nord eller på tværs af bibliotekerne i Aarhus Kommune.

Din profil

Faglig profil

 Vi vægter:  

 • Bibliotekserfaring fra folkebiblioteker
 • Erfaring eller viden om Cicero (bibliotekssystemet)
 • Stærke samarbejdsevner internt og eksternt
 • Bibliotekserfaring og erfaring med tilrettelægning og gennemførelse af formidlingsaktiviteter til børn og voksne, herunder erfaring med at planlægge og afvikle arrangementer
 • Kendskab til skønlitteratur og børnelitteratur og evne til at bringe den i spil i nye sammenhænge
 • At du har viden / erfaring med projektarbejde
 • Formidlingskompetencer mundtligt, skriftligt og via digitale medier
 • En uddannelse som bibliotekar, cand.mag. eller anden relevant uddannelse – og gerne med et stort kendskab til børnelitteratur og børnekultur
 • At du kan begå dig professionelt på engelsk.

Personlig profil

Vi søger en ny kollega som:

 • Stræber efter at give bibliotekets brugere inspirerende oplevelser på biblioteket – hver gang!
 • Går engageret til opgaverne
 • Er udadvendt, selvstændig og initiativrig, og som skaber gode relationer med børn, brugere, samarbejdspartnere og kolleger
 • Har handlemodet til at prøve nye tiltag af
 • Trives i kompleksitet og som har en nysgerrig, inddragende og imødekommende tilgang
 • Bidrager aktivt til det gode kollegaskab og er fleksibel
 • Kan arbejde i et inspirerende og travlt miljø med masser af gode kolleger.Derfor skal du vælge os:

Derfor skal du vælge os

Bibliotekerne i Aarhus er i en rivende udvikling. Vi udvikler bibliotekerne med udgangspunkt i politikken for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022.

Den indebærer bl.a. et stærkt fokus på samarbejde, partnerskaber, medborgerskab, formidling, borgerinddragelse, viden og læring. Det betyder bl.a. en undersøgende arbejdsmetode med afsæt i Design Thinking, udforskning af nye roller, nye måder at løse opgaver på og en tæt relation til nærområdet.

Vi tilbyder et spændende og afvekslende job, hvor du kan præge hverdag og udvikling sammen med gode kolleger.

Børn og unge – læg og læring er et af Borgerservice og Bibliotekspolitikkens fire temaer. Legen, lysten og oplevelsen skal støtte børn og unges dannelse – både efter skole i bibliotekets uforpligtende og alternative læringsmiljøer og som en vej til demokratisk deltagelse. Her understøtter vi børns sprogudvikling, literacy, kreative kompetencer og innovative evner.

Aarhus Bibliotekerne består af 19 biblioteker. Hovedbiblioteket ligger på Dokk1, og 18 øvrige biblioteker ligger spredt over kommunen og er opdelt i 3 teams i Nord, Syd og Vest med hver sin teamleder med personaleansvaret for teamet. Alle biblioteker samarbejder på tværs af organisationen. Der arbejdes bl.a. med strategiske indsatser i arbejdsgrupper på tværs af alle bibliotekerne.

Team Nord består af 6 biblioteker og 22 medarbejdere. Risskov Bibliotek er det største lokale bibliotek i Aarhus, det ligger i et ressourcestærkt område og benyttes meget. Her vil du få mange kolleger, da alle medarbejdere i Team Nord arbejder på Risskov Bibliotek i større eller mindre grad. Du vil blive en del af den gruppe, der arbejder med at udvikle arrangementer og aktiviteter for både børn og voksne i Team Nord.

Vi arbejder tværgående med afsæt i den fælles opgaveløsning, strategiske og lokale indsatser. De 17 verdensmål er en af de tværgående indsatser og i Risskov har vi en bibliotekshave, som er omdrejningspunkt, for meget af den formidling vi skaber med borgerne.

Se mere om bibliotekerne på www.aakb.dk, på Facebook og i Borgerservice og Bibliotekspolitikken: 

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37
Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1/10 – 31/3 2023 + evt. med mulighed for forlængelse.

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

Hvis du vil vide mere

Kontakt Leder af Biblioteksservice, Susanne Gilling, tlf. 2459 4512, den 11/8 kl. 8.30-9.30.

Ansøgning

Klik her på ”ANSØG” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Send din ansøgning hvor du forholder dig til opslaget senest 24/8. Vi forventer at holde samtaler 2/9 2022.

Der hentes offentlig straffeattest og børneattest på den person, der tilbydes ansættelse 

Om os

I Kultur og Borgerservice tror vi på, at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere.

Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby | Vi overrasker og udfordrer borgerne med unikke oplevelser | Vi er nyskabende og tør gå i front

Vi giver Aarhus Puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling.

Om Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller

Her finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune.

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.