TEKST TIL TIDEN

Et lille lokale på Gellerup bibliotek danner den fysiske ramme for et langt større frirum fyldt med ord, tekster og røverhistorier.

TEKST TIL TIDEN er et skriveværksted for alle med noget på hjerte. Her dyrkes fortælleglæde og kærlighed til sproget i alle udgaver.

På et forløb over 10 gange, har tolv forskellige deltagere fortalt, skrevet, kradset ud, skrevet på ny og læst højt for hinanden. Til sidst kulminerede forløbet med en afslutningsoplæsning for venner, familie og andre interesserede på Løves bog- og vincafé.

Noget af det særlige ved dette skriveværksted er ønsket om frihed og mangfoldighed i både udtryksformer og blandt deltagerne selv. Der har været en stor diversitet blandt skribenterne på det seneste hold – både hvad angår køn, alder, kulturel baggrund og ikke mindst skrivestil. Der bliver skrevet digte, rap, kriminalromaner og alt indimellem.

Samme forskellighed går igen hos de to undervisere PC Asmussen og Søren Karim. Søren Karim er rapper, kendt fra BOGFINKEVEJ, og underviser på Rap Akademiet og FGU Midtby. PC Asmussen er tidligere cirkusdirektør på GØGLERSKOLEN i Aarhus gennem 30 år, hvor han har drevet et skriveværksted. Han har skrevet for Aarhus Stiftstidende og debuterede i 2019 med romanen “Venskab på Livstid”. Han driver desuden et skriveværksted i Trige Beboerhus samt på Værestedet i Nørre allé.

Mangfoldigheden og denne passion for det frie udtryk bliver dyrket og fremhævet i TEKST TIL TIDEN. Vi staver som det passer os! er et mantra, som går igen sammen med overbevisningen om, at man ikke kan skrive eller opfatte en tekst forkert. Den følelse, som teksten giver dig, er din egen og derfor er den rigtig.

Hver gang begynder skriveværkstedet med en skriveøvelse på 10 min. Herefter læser deltageren højt for hinanden og modtager feedback. Dernæst er der tid til egne projekter. Nogle skriver på det samme værk hen over hele forløbet, mens andre skriver på dagens indtryk. Fælles for alle er, at man øver sig i ikke at forklare en masse, og turde at lade teksten tale for sig selv.

I TEKST TIL TIDEN er det ikke grammatikken, men indholdet og de følelser, som ordene bringer i spil hos modtagerne, som tæller. Derfor er højtlæsning en central delt af forløbet. Her træner man altså ikke blot det at skrive og udtrykke sig, men også det at turde at fremføre teksterne, at sætte dem fri og stole på, at det vil give mening for andre.

Der er masser af faglighed og orderfaring bag TEKST TIL TIDEN, men der er også en masse frihed til at bevæge sig i den retning, som holdet angiver. Hvis der i den almindelige samtale er et emne med kød på, så er PC og Søren ikke bange for at sadle om og lade skriveøvelserne gå i den retning. Pausesnak og dialog er ikke kun for hyggens skyld, men også for at skabe et rum, hvor man kan finde en tryghed og ro til at turde at folde teksten ud.

Projekter som TEKST TIL TIDEN kan med sin åbne tilgang til tekst og fortællinger være med til at indgyde handlemod og kreativ selvtillid i mennesker. Det er noget vi som folkebiblioteker skal understøtte og værne om. På Gellerup bibliotek går vi meget op i at være et åbent rum med plads til alle de typer af fortællinger, som er lige netop i vores område. Derfor værdsætter vi initiativer som TEKST TIL TIDEN, som er med til at støtte mennesker i at løfte deres stemmer op og ud.