Pædagogisk medarbejder til Viby Bibliotek

14.09.18
Viby Bibliotek er et stort bibliotek med mange forskellige tilbud til borgerne indenfor kultur og læringsområdet.

Om jobbet
Ud over at formidle viden, lave aktiviteter og arrangementer for børn og voksne, arbejde med partnerskaber og ud af huset, huser biblioteket en lektiecafe i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. 

Til biblioteket og til samarbejdet med Lektiecaféen søger vi en ny kollega med følgende opgaver: 

 • Være synligt til stede i biblioteket og i lektiecafeen 
 • Skabe kontakt til unge brugere af biblioteket 
 • Skabe konstruktive relationer til de unge og forsøge at inddrage dem i bibliotekets tilbud 
 • Skabe tilbud for de unge mens de venter på lektiecafeen eller andet 
 • Forsøge at opbygge tillidsforhold til de unge 
 • I samarbejde med bibliotekets teamleder have dialog med områdets gadeplansmedarbejdere 
 • Hjælpe til med at sætte materialer på plads og finde reserverede materiale frem 
 • Ad hoc opgaver 

Jobbet er 8 timer om ugen, fordelt på tirsdag og torsdag. 

Din profil

 • Pædagogisk flair
 • Gerne pædagog- eller lærerstuderende 
 • Lyst til at arbejde med børn og unge 
 • Lyttende, engageret, tydelig og udadvendt 
 • God til at kommunikere med børn og unge 
 • Fingeren på pulsen ift. hvad der optager unge 
 • Ideer til aktiviteter der kan sættes i værk for målgruppen

Derfor skal du vælge os
Vi tilbyder: 

 • En travl arbejdsplads 
 • Gode kolleger 
 • Spændende opgaver 
 • Et studiejob med indhold

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. 

Ugentligt timetal: 8 

Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 15.10.2018 til 15.02.2019. 

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest. 

Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest. 

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Teamleder, Hans Jørgensen på telefon 4185 4176.

Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik her på ”SØG JOB” for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

Ansøgningsfrist: 3. oktober 2018 

Vi forventer, at samtaler finder sted den 12. oktober 2018. 

Om os
I Kultur og Borgerservice tror vi på, at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere. 

Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby | Vi overrasker og udfordrer bor-gerne med unikke oplevelser | Vi er nyskabende og tør gå i front 

Vi giver Aarhus Puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling. 

Se vores personalepolitik her

I nedenstående link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus kommune. 
De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement 

Den attraktive arbejdsplads

Foto Simon Maage fra Unsplash

Materialer