Billede af boghylde med bøger til afhentning

Ofte stillede spørgsmål / Frequently asked questions

Har du spørgsmål om udlån, afleveringer, gebyrer og reserveringer og lignenede. Måske finder du svar her./ Any questions about the library's opening? Maybe you will find your answers here.

Aarhus Bibliotekerne er åbne og en ny fase i genåbningen af bibliotekerne er påbegyndt. Men tingene er stadig ikke helt, som de plejer at være. Der er fortsat nogle begrænsninger på, hvordan du kan bruge bibliotekerne. Læs mere her.

The reopening of the libraries has begun, but things are still not quite the way they used to be. There are still some restrictions on how to use the libraries.

Uafhentede reserveringer 

Hvis du har en reservering stående, som du ikke nåede at hente i marts, så står den stadig og venter på dig. Du får en ny email på mandag den 18. maj med et nyt afhentningsnummer. Du har som sædvanlig 7 dage til at hente din reservering

Hvis du har reserveringer, du ikke længere er interesseret i, må du meget gerne slette dem. Læs mere her.
 

Unclaimed reservations

If you have a reservation that you did not manage to pick up in March, the materials are still waiting for you. You will receive a new email on Monday, May 18 with a new pickup number. You have as usual 7 days to pick up the reserved materials.

If you have reservations that you are no longer interested in, please feel free to delete them. 
 

Aflevering af bøger, spil, film …

Du kan aflevere dine lån til og med den 14. juni - og du kan være helt rolig – der kommer IKKE gebyr på de materialer, du ikke har kunnet aflevere, fordi biblioteket har været lukket. Selv om afleveringsfristen er overskredet i din lånerstatus på www.aakb.dk og på app’en "Biblioteket", vil du ikke blive afkrævet gebyr, hvis du afleverer dine lån senest søndag den 14. juni. Tjek bibliotekernes åbnigstider her.

Faktisk hjælper du os ved at vente med at aflevere dine lånte materialer. Læs mere her.
 

Returning books, games, films ...

You can return your loans through June 14 - and don't worry - there will be NO fines charged for materials you were not able to return because the library was closed. Even if the missed deadline is noted in your borrower status on www.aakb.dk and on the 'Library' app, you will not be charged if you return your loans by Sunday, June 14. Check out the opening hours of libraries here.

In fact, you can help us by waiting to deliver your borrowed materials.

Nye reserveringer 

Du kan igen oprette nye reserveringer på bøger, film, tidsskrifter m.m. på www.aakb.dk og på appen ”Biblioteket”. 

Bibliotek.dk er også åben for reserveringer / bestillinger. 

New reservations

You can again make new reservations for books, films, magazines, etc. on www.aakb.dk and on the 'Library' app.

Bibliotek.dk is also open for reservations & orders on May 18.
 

Beskeder/notifikationer fra "Biblioteket"

Der er åbnet op for beskeder / notifikationer på appen igen. 

Reserveringsmeddelelser udsendes som normalt
 

Messages & notifications from the library

The app is again be open for messages & notifications Reservation notifications will be sent out as usual.
 

Kontakt bibliotekaren

På grund af restriktionerne for ophold i bibliotekerne, er det desværre ikke muligt at få hjælp til studieopgaver eller længere emnesøgninger. Hvis du har brug for hjælp til at bestille materialer inden for et bestemt emne, er du velkommen til at sende os en mail på:
dokk1-voksen@mkb.aarhus.dk eller ringe på 8940 9203 (voksne) 
dokk1-familierogboern@mkb.aarhus.dk eller ringe på 8940 9204 (børn)
Vi sidder klar på hverdage fra kl. 10.00–16.00.

Contact the librarian

Unfortunately, due to restrictions on staying in the libraries, it is not possible to get help with study assignments or extensive topic searches. If you need help with ordering materials on a specific topic, feel free to email us at:
dokk1-voksen@mkb.aarhus.dk, or call +45 8940 9203 (adults)
dokk1-familierogboern@mkb.aarhus.dk, or call +45 8940 9204 (children)
We are at your service on weekdays: 10:00 to 16:00.
 

Ny bruger

Du kan oprette dig som bruger ved Aarhus Kommunes Biblioteker. For at oprette dig skal du bruge dit NemID, og du skal være fyldt 18 år. Læs mere her.
Du kan også møde op personligt på biblioteket og blive oprettet af personalet. Husk at medbringe legitimation.
 

New users

You can register as a user at Aarhus Municipal Libraries. To register, you must use your NemID and must be at least 18 years of age.
You can also visit the library in person and get the staff to register you. Remember to bring your ID.
 

Lån fra eReolen

Vi har i lukkeperioden øget kvoten for antallet af lån både for e-bøger og lydbøger på eReolen fra 3 til 6 stk. Fra 1. juni 2020 bliver kvoten igen sat ned til 3. stk. om måneden. 

Men husk, der er mange tusinder af titler, som du altid kan låne - også når nu har opbrugt din lånekvote. Læs mere her.
 

Borrowing from eReol

While we have been closed, we have increased the quota for the number of e-books and audio books you can borrow on eReol from 3 to 6 items. From June 1, 2020, the quota will again be reduced to 3 per month.

But remember, there are many thousands of titles that you can always borrow - even when you have used up your loan quota. Read more about this here
 

Artikler - læs dem hjemmefra

Du har adgang til Infomedia - Danmarks største mediearkiv. Infomedia har indtil videre lukket op for adgang, så alle biblioteksbrugere i Danmark kan tilgå artikelarkivet hjemmefra via bibliotekernes hjemmesider.

Læs mere her

Bibliotekets nyhedsliste

Bibliotekets nyhedsliste er startet op igen søndag den 24. maj og udsendes som valigt hver søndag.
 

Vi opdaterer løbende denne side med information om åbning af Aarhus Bibliotekerne