Læs for folkebiblioteket

Vær med til at fejre den første bibliotekslov.

Den 5. marts 2020 fylder den første bibliotekslov 100 år. Loven blev vedtaget med det formål at sikre en offentlig funderet institution, der kunne bidrage med at "udbrede Kundskaber og almindelig Oplysning" til befolkningen. Loven er grundlaget for at vi selv den dag idag har udlån af bøger til hele befolkningen på lige vilkår.

Og det vil vi fejre!

Derfor opfordrer vi  alle til at komme på biblioteket, find et godt sted at sidde og markere dagen med læsning - hvad ellers!

Vi læser fra klokken 16:00-16:15 og med de 15 minutters læsemob markerer vi biblioteket, biblioteksloven og bibliotekets væsen.