Foto: Priscilla Du Preez / Unsplash

Kontorelev i offentlig administration

Drømmer du om et spændende elevforløb med ansvar og gode fremtidsudsigter?

Som elev hos Kultur og Borgerservice får du spændende opgaver og en veltilrettelagt elevuddannelse med mulighed for at prøve dig selv af på forskellige praktiksteder. Vi giver dig nogle af de bedste rammer, for at du kan udvikle dig som elev, både fagligt og personligt.

Du bliver en del af et miljø, hvor vi ser mangfoldighed som en styrke, og hvor vi arbejder mod et fælles mål om, at Aarhus skal være en god by for alle!

Det første år af din uddannelse skal du arbejde på Dokk1, hvor du skal være i to afdelinger; dels ”Bibliotekerne – Team Logistik” og i ”Forvaltningssekretariatet”. Du fordeler din tid mellem de to afdelinger således, du hver uge er to dage i den ene afdeling og tre dage i den anden.

”Bibliotekerne – Team Logistik” står for materiale-flowet af Aarhus Bibliotekernes materialer. Her vil dine opgaver bl.a. være:

 • Klargøring af fjernlån
 • Vagtdækning
 • Materiale-fremfinding og materialehåndtering
 • Bogsalg
 • Mulighed for materialeindkøb

”Forvaltningssekretariatet” arbejder med at understøtte Biblioteker og Borgerservice på en række forskellige måder. Her vil du sidde med opgaver som fx:

 • Kalenderstyring og mødeplanlægning
 • Bogføring, økonomiopfølgning og indkøb
 • Planlægning og medvirken ved forskellige arrangementer
 • Referatskrivning og journalisering

Kultur & Borgerservice har desuden en vigtig rolle i forbindelse med afvikling af valg. I juni 2024 er der Europaparlamentsvalg, hvor du vil komme til at være med i hele logistikken omkring afviklingen af valget, herunder fordeling af stemmerum, stemmesedler og meget mere. Du kommer til at opleve maskinrummet bag et valg, da du deltager både før, under og efter valget.

På andet år i dit uddannelsesforløb bliver du tilbudt et nyt praktiksted, hos én af Kultur og Borgerservices andre afdelinger. Det kan fx være i Borgerbetjeningen, Musikhusets administration, Sport og Fritidsforvaltningen, Kulturforvaltningen mf.

Vi lytter til dine interesser i forhold til praktiksted og opgaver for dit andet uddannelsesår, og prøver så vidt muligt at tage hensyn til dine ønsker i tilrettelæggelsen af din uddannelsesplan.

Som elev i Kultur og Borgerservice skal du kunne manøvrere i mange forskellige arbejdsopgaver, og have lyst til en hverdag, der er afvekslende og dynamisk samtidig med, at du er venlig og imødekommende overfor dine kolleger og de borgere, du hjælper.

Du er aldrig alene om dine opgaver – dine kolleger står altid klar til at hjælpe dig.

Din profil:

Vi forventer:

 • Du brænder for kontoruddannelsen og er åben overfor de opgaver du bliver stillet.  
 • Du viser selvstændighed og tager ansvar for dine opgaver.
 • Du er serviceminded, lyttende og har en positiv tilgang i dialogen med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Du er grundig, struktureret og har sans for detaljen i din opgavevaretagelse.

For at komme i betragtning til stillingen kræver det:

 • Du opfylder adgangskravene for en 2-årig kontoruddannelse med speciale i offentlig administration.
 • Du har skriftlige og mundtlige kommunikative kompetencer.

Derfor skal du vælge os:

 • Vi er en stor organisation med mange muligheder
 • Vi har et stærkt og velfungerende elevnetværk
 • Vi laver en individuel uddannelsesplan med fokus på dine interesser
 • Vi har et arbejdsmiljø hvor glæde, samarbejde og engagement er i centrum

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37

Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 01.09.2023-31.08.2025

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest.
Der indhentes årligt en privat straffeattest

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Elsebeth Nielsen på telefon +4541857432.

Ansøgning

Klik her på ”ANSØG” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist:  

11. juni 2023

Vi forventer, at 1. samtale finder sted den 28. juni, 2023

Om Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller

Her finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune.

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.