Gellerup Bibliotek udvider åbningstiden

Gellerup Bibliotek er midt i en proces med at planlægge og teste en lang række forsøg henimod flytningen til det nye bibliotek i Sports og Kulturcampus ultimo 2021.

Den eksperimenterende tilgang er et vigtigt led i at indsamle viden om lokale behov og blive klogere inden de endelige beslutninger om bibliotekets indhold, indretning og meget andet træffes.

Det nye bibliotek har bl.a. unge studerende og børnefamilier som målgruppe. For at imødekomme behov for fordybelses- og studietid og aktiviteter som højtlæsning, leg, udlån af bøger udvides åbningstiden (den ubetjente):

  • Mandag til torsdag er der åbent til kl. 20.00
  • Fredag, lørdag og søndag er der åbent til kl. 17.00

Se samlet oversigt over åbningstider her

Det nye bibliotek bliver et åbent medborgercenter, hvor brugere, frivillige, partnere og personale sammen skaber et mødested for fællesskaber og borgernes egne aktiviteter. Med brugerne i centrum er det et sted for kultur, leg, inspiration og viden. Det er et medborgercenter for demokrati, debat og mangfoldighed, der skabes gennem både nye og etablerede partnerskaber med lokale kræfter, men som også rækker ud til brugere og samarbejdspartnere i den øvrige del af Aarhus.

Der er mange spor og forsøg i gang i øjeblikket. Hold øje med bibliotekets hjemmeside for at følge aktiviteter og arrangementer

Kig forbi biblioteket - måske du har ideer til samarbejde eller skriv til os på Gellerupbibliotek@aarhus.dk