Filmproduktion giver gymnasieelever en bedre kunstforståelse

21.03.24
Gymnasieelever får en bedre kunstforståelse af at bearbejde et kunstværk ved hjælp af film, og de bliver bedre til at samarbejde, til at fortælle og får mere sans for hvad det vi sige at formidle menneskelige følelser, når de lærer det grundlæggende filmhåndværk.

Det er baggrunden for, at Aarhus Katedralskoles billedkunstelever samarbejder med det mediepædagogiske lab IRIS på Dokk1 om at lave film ud fra Edvard Munch malerier.

Billedkunstelever fra Aarhus Katedralskole deltog i december 2023 i en workshop på Dokk1 arrangeret af det mediepædagogiske lab, IRIS, hvor de lavede film ud fra fem Edvard Munch malerier. 70 elever deltog i workshoppen, ”Gør maleriet levende”, som skulle bidrage til at styrke elevernes visuelle formidlingsevner og lære dem det grundlæggende filmhåndværk, som de efterfølgende kan bruge i mange forskellige sammenhænge. Eleverne skulle samtidigblive klogere på kunsten, når den bearbejdes med filmsproget. Tovholder for Katedralskolen, billedkunstlærer Jens Thomsen fortæller:

”Vi laver forløbet for at skærpe elevernes visuelle bevidsthed. Og så har vi begrebet ”Billeder i tid” i billedkunst, som f.eks. kan være film. Vi gør det også, fordi vi som skole gerne vil samarbejde med relevante kulturinstitutioner, som er i Aarhus C. Vi synes det er vigtigt, at eleverne oplever nogle andre rammer omkring undervisningen end skolens. Eleverne bliver motiverede af at arbejde med billedkunst ved hjælp af film, og når de har lavet deres film, er de typisk meget glade for det, de har lavet. Selve premieren er en begivenhed, der er meget vigtig for eleverne”.


Det er femte gang, at billedkunsteleverne på Aarhus Katedralskole arbejder med filmproduktion som en del af deres billedkunstundervisning, og eleverne kom som altid med nogle virkeligt kreative og spændende fortolkninger af de malerier, der var udgangspunkt for filmene. Alle eleverne kom i mål med deres film, som fik premiere i Store Sal på Dokk1. Det gik ikke stille af sig, for der var rigtig mange gode film, og enkelte havde lavet så effektfulde lydsider, at det lød som om, der var jordskælv.

Grundmetode bygger på enkle dogmer

Forløbet og workshoppen tager udgangspunkt i POV metoden, som er en enkel, skalérbar metode til produktivt arbejde med film i folkeskolen, og som indgår som grundmetode til filmproduktion i IRIS. POV metoden fungerer også godt i gymnasiet og den er anbefalet af Det Danske Filminstitut som produktiv grundmetode og er ved at blive koblet til filmcentralen.dk.

POV metoden er bygget op omkring enkle, letforståelige dogmer, og metoden kan skaleres til brug i alle fagområder. I ”gør maleriet levende” tages der udgangspunkt i dogmerne for korte fiktionsfilm, som kombineres med tre ”billedkunstdogmer”, eleverne skal bruge i deres film. Dogmerne er regler, der skal overholdes, men de opleves ikke som en begrænsning, snarere tværtimod

”Dogmerne fungerer godt, fordi eleverne har en ramme, de skal overholde og som eleverne godt kan mærke bygger på gode råd fra erfarne filmfolk. Dogmerne er også med til at forbedre kvaliteten af filmene, og eleverne synes det er spændende og sjovt, at der er noget ”de ikke må”. Det er med til at få det bedste frem i dem”, understreger Jens Thomsen.

Eleverne får opnåelige mål

Eleverne forberedte sig til workshoppen i to blokke på gymnasiet og fik i forbindelse med workshoppen korte undervisningsoplæg, hvorefter de selv skabte filmene. Undervisningen er bl.a. bygget op omkring filmeksempler fra det forudgående års film/billedkunst forløb, og det er et bærende princip for undervisningen, at alle filmeksempler er lavet af skole- og gymnasieelever. Det giver eleverne opnåelige mål og giver dem et realistisk billede af, hvad der forventes af dem.

Filmene, der kom ud af workshoppen, blev efterfølgende brugt i billedkunstundervisning hjemme på gymnasiet, og eleverne har mulighed for at bruge filmene til deres eksamen. Filmforløbet er et samarbejde mellem IRIS, et mediepædagogisk lab på Dokk1 og Aarhus Katedralskole, og i årenes løb er forløbet løbende blevet justeret for at sikre et så stort udbytte for eleverne som muligt. Jens Thomsen synes, eleverne får mange forskellige ting ud af forløbet:

”Eleverne bliver bedre til at samarbejde, de bliver meget bedre historiefortællere, deres visuelle formidlingsevner styrkes og de får mere sans for, hvad det vi sige at formidle menneskelige følelser. F.eks. når de skal lave en ”alenescene”, hvor de skal arbejde med at lade ansigter fortælle om følelser. De får desuden en fornemmelse for, at der ikke skal ret meget til for at udtrykke en følelse. Det er med til at give dem et skarpere blik for, hvad menneskelige følelser er. Det er jeg begejstret for, for jeg er jo både dansk- og billedkunstlærer, og det er meget det, vi underviser i. Generelt kan man sige, at forløbet har en meget positiv, afsmittende effekt på elevernes niveau i billedkunst. Nu skal vi bare være bedre til at fortælle dem, at de godt må bruge forløbet som afsæt for deres eksamen, som jeg synes er oplagt”


Årets version af ”Gør maleriet levende” var en stor succes, og elevernes film blev under premieren mødt af hujen og klapsalver fra eleverne. Selv om det er vigtigst, at eleverne lærer en masse af forløbet, er det samtidig vigtigt, at eleverne oplever at lykkes med deres arbejde. Det er de mange gode film et udtryk for, og det er et tegn på, at eleverne forstår undervisningen:

”Jeg synes, det er et fremragende forløb, og eleverne får meget ud af det: De får lov til at blive set og de får lov til at vise, hvad de kan med film. De skal overveje, hvordan fortællingen og det visuelle skal være, og de bliver pressede på den gode måde, for de skal lave deres film færdig, så den kan få premiere i slutningen af dagen. Det er virkelig godt for dem”, slutter Jens Thomsen.

Det er planen, at samarbejdet mellem IRIS og Aarhus Katedralskole om filmforløb for billedkunstelever fortsætter i de kommende år.

Faktaboks:

  • IRIS er et mediepædagogisk lab på Dokk1, hvor børn- unge og andre kan arbejde produktivt med de teknologier, der bruges i de medier, de i dagligdagen er brugere af.
     
  • POV metoden er en grundmetode til filmproduktion i folkeskolen, som er skabt i samarbejde med Det danske Filminstitut, og som er koblet til filmcentralen.dk som den grundmetode filminstituttet anbefaler til filmproduktion i folkeskolen
     
  • Aarhus katedralskole er Aarhus ældste gymnasium, der ligger midt i centrum af byen. Der er typisk mellem 60 og 110 elever, der vælger billedkunst i 1. g
Tags