Datakompetencer: saml-selv-data

27.02.20
Der måles og indsamles flere og flere data om os, vores verden og færden. Men du kan også selv indsamle og bearbejde sensordata!

I vores Maker-Lab har vi (og andre i Aarhus) et smart-citizen kit sat op, som via forskellige sensorer måler og opsamler data om bl.a. lys, lyd, CO2 m.m. Det er sjovt at følge med i via websitet smartcitizen.me og kan på sigt give os data om ventilationsforhold, støjgener eller uhensigtsmæssige lysforhold. For at data kan blive til brugbare informationer kræves det, at vi som borgere selv kan analysere og fortolke den slags sensordata korret.

Derfor arbejder vi på Hovedbiblioteket med at undervise i datakompetencer, hvilket du kan læse mere om på datademocracy.dk . Vi har også selv udviklet en prototype for skoleelever til at programmere, indsamle og visualisere data om lyd i byen. Det foregår via micro:bits, som er en microprocessor, der allerede arbejdes med i folkeskolerne - det kan du se mere om på datadokken.dk eller booke et af vores forløb for skoleklasser (hvis du er underviser). Forløbene søges frem på vores hjemmeside med sweetspots.