Bibliotekar-vikar søges

09.10.18
All round bibliotekar-vikar søges til Højbjerg Bibliotek.

Vi søger en dygtig, initiativrig og engageret bibliotekar pr. 1/11 2018 i 5 måneder på 37 timer. Vi ønsker os en vikar, der kan gå ind i dagligdagen og være med til at løse opgaverne. Du skal være interesseret i hele biblioteket, men du må gerne have et særligt blik for arbejdet i børnebiblioteket. Opsøgende arbejde ud af huset kan også blive en opgave, du kommer til at tage del i. 
Højbjerg Bibliotek har fokus på at involvere og samarbejde med brugerne og skabe stærke, lærerige, inspirerende tilbud. 

De primære opgaver: 

 • Deltage i det daglige formidlingsarbejde og øvrige løbende driftsopgaver
 • Formidlingsvagter i udlånet 
 • Udarbejde udstillinger i udlånet 
 • Være med til at afvikle arrangementer og ud af huset-besøg

Din profil
Faglig profil: 
Den rette ansøger har erfaring med at arbejde som bibliotekar i et folkebibliotek herunder erfaring med biblioteksformidling. Vikaren skal kunne trives i en travl hverdag, hvor man hjælper hinanden med at løse opgaverne, og med en god blanding af driftsopgaver, udlånsvagter, opsøgende og udadvendt arbejde og evt. inddragelse af borgere og lokale samarbejdsmuligheder. 

Vi vægter: 

 • Relevant erfaring med biblioteksarbejde fra folkebiblioteksområdet 
 • Bibliotekar DB, cand. Scient. Bibl. eller anden relevant uddannelse 
 • Udadvendthed og fleksibilitet 
 • Gode formidlingskompetencer kombineret med et stort gå på mod 
 • Gerne viden om hvad der rør sig hos børn, medievaner, kulturforbrug, digitale platforme og litteratur 
 • Nysgerrighed og imødekommenhed 
 • Gode samarbejdsevner 
 • Selvstændighed og evne til at indgå på holdet 
 • Klar til at gå til hånde med praktiske opgaver 
 • I stand til at bevare overblikket i travle situationer

Derfor skal du vælge os
Bibliotekerne i Aarhus er i en rivende udvikling og arbejder frem mod at skabe medborgercentre. Det er en bevægelse, der er defineret i politikken for Borgerservice og Biblioteker. Den 
indebærer bl.a. stærk fokus på samarbejde, partnerskaber, medborgerskab, formidling, borgerinddragelse, viden og læring. Nye roller, nye måder at løse opgaver på, at være tæt på sit lokalsamfund og me-get mere er vigtige elementer i vores måder at arbejde på. 

Vi tilbyder et spændende og afvekslende vikariat med mulighed for at være med til at præge hverdag og udviklingen sammen med kollegerne. Aarhus Kommunes Biblioteker består af 19 biblioteker og der samarbejdes på tværs af organisationen. Der er et kraftigt fokus på udvikling, der betyder at samarbejde, medborgerskab, partnerskaber, formidling, borgerinddragelse, at afprøve tiltag og at arbejde med metoder vægtes højt. Se mere om bibliotekerne på www.aakb.dk og på Facebook. 

Bibliotekerne er organiseret i et Hovedbibliotek på Dokk1. De 18 lokalbiblioteker er opdelt i 3 Klynger - i Nord, Syd og Vest med hver sin teamleder. Derudover arbejdes i arbejdsgrupper på tværs af bibliotekerne. 

Biblioteket samarbejder med lokalsamfundets aktører og tilbyder bl.a. arrangementer, workshops, film, højtlæsning, foredrag, ud af huset aktiviteter og meget, meget mere. 
Arbejdsstedet er Højbjerg Bibliotek, der er en del af Team Syd, der består af 6 biblioteker i alt. 
Der skal påregnes 2 aftenvagter til kl. 18 samt hver 3. lørdag. Der kan forekomme afløsning på andre lokalbiblioteker i Aarhus Kommune.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. 

Ugentligt timetal: 37 

Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 01.11.2018 til 31.03.2018. 

Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder af Lokalbibliotekerne, Susanne Gilling på telefon 2459 4512 eller på mail: sgi@aarhus.dk

Susanne Gilling træffes for spørgsmål mandag den 15. oktober 2018 kl. 11:00 - 15:00.

Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik her på ”Søg job” for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

Ansøgningsfrist: 22.10.2018 

Vi forventer, at samtaler finder sted den 26. 10 2018.

Om os
I Kultur og Borgerservice tror vi på, at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere. 

Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby | Vi overrasker og udfordrer bor-gerne med unikke oplevelser | Vi er nyskabende og tør gå i front 

Vi giver Aarhus Puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling. 

Se vores personalepolitik

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus kommune. 
De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement 

https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

Materialer