Åben rådgivning for flygtninge

På Dokk1 er der hver torsdag Åben rådgivning for nyankomne flygtninge i deres integrationsperiode. Du kan møde medarbejdere fra: Familiecentret, Jobcentret, Ydelsescentret og Borgerservice kl. 15-17 i Undervisningslokale 1+2.

Du kan få hjælp til:

Breve, borger.dk, pas og opholdskort, ansøgninger, nemid, netbank, kontakt til diverse myndigheder eller kontakt til f.eks. varmeværk eller boligselskab.

Du kan også få hjælp til at melde dine børn i institution, søge friplads, indmelde børn til sport og søge støtte til fritidsaktiviteter.

Du kan få hjælp af Borgerservice og Ydelsescentret, hvor vi kan hjælpe med at forklare, hvad din henvendelse drejer sig om.

Hvis du har spørgsmål med hensyn til opdragelse eller har vanskeligheder i din familie, kan vi hjælpe dig med at finde det sted, der kan hjælpe dig.


Vi kan ikke hjælpe dig med:

Spørgsmål vedrørende ansøgning om familiesammenføring eller opholdstilladelse, herunder forlængelse mv.