Virtual reality(VR) – er andet end gaming

Virtual reality bliver ofte forbundet med gaming og spilbranchen bruger mange penge på at udvikle VR-spil, men teknologien bruges i dag til meget andet end gaming og perspektiverne i teknologien er interessante.

Virtual reality bliver ofte forbundet med gaming og spilbranchen bruger mange penge på at udvikle VR-spil, ligesom det i dag muligt at købe VR-udstyr til at bruge der hjemme, når man spiller. Teknologien bruges dog i dag til meget andet end gaming og perspektiverne i teknologien er interessante.

I USA er ejendomsmæglere begyndt at tilbyde rundtur i en ejendom ved hjælp af VR. Hidtil har det primært været i erhvervsejendomme, hvor af enkelte er solgt udelukkende ved besigtigelse af ejendommen i VR. VR byder på muligheden for at potentielle købere efter selv at have besigtiget den rigtige lejlighed, efterfølgende kan se lejligheden en ekstra gang ved hjælp af VR. Arkitekter bruger også VR. Kunderne får mulighed for at bevæge sig rundt i en VR-model af Huset inden det er bygget. Kunderne får en fornemmelse af bygningen og kan komme med feedback til arkitekterne.

Flere flyfabrikker som Boeing og Airbus bruger VR i deres designmodeler til fly. Ved hjælp af VR kan designerne efterprøve om deres design vil fungere. VR rummet giver en fornemmelse af, hvordan pladsen er og hvordan man kan bevæge sig. Denne type test er ret effektive til at afsløre mangler og hvad der ikke fungere, ligesom det også er billigere end at bygge et egentlig testmiljø.Piloter bruger også VR i simulator, hvilket ikke er så nyt.

VR har på forsøgsbasis vist gode resultater i bekæmpelsen af fobier. Patienter med højdeskræk får øvelser med VR, hvor de befinder sig i stor højde, når de tager brillerne på.  Her skal de løse en række opgaver. Det viser sig at Patienternes fobi for højder langsomt forsvinder efter længere tids træning med VR.  Flyskræk er et andet eksempel på en fobi-bekæmpelse, hvor VR har vist sig effektiv.

Flere hospitaler bruger VR til at træne komplicerede operationer. Det er således hele operationsstaben som øver sammen. I det hele taget er sundhedsområdet et af de steder, hvor perspektiverne er store. 

Virtual reality spil bliver brugt til at fjerne smerter under behandling for brandsår. Både i USA og England har der været kørt test på udvalgte forskningshospitaler med brug af Virtual reality som smertestillende middel i behandlingen af brandsår. Universitet i Leeds i bl.a. er et af de hospitaler der har lavet test. I USA får Patienterne VR-briller samt høretelefoner på og bliver sat til at spille et spil, hvor de skal kaste med snebolde efter en snemand. Resultatet er at patienterne glemmer den stress de har over at skulle behandles, ligesom spillet får dem til at glemme smerterne når der skiftes bandager, fordi deres fokus bliver flyttet over på spillet. Resultaterne af disse tests er meget lovende. Lægerne understreger dog, at den fremtidige brug vil være en kombination af VR og indtagelse af piller. I England håber forskerne at VR-metoden i løbet af få år vil blive udbredt til alle større hospitaler i England.

Det er blot eksempler på, hvordan teknologien bruges idag.

Har du efter at have læst denne artikel fået lyst til at snuse lidt mere til, hvad Virtual reality er, afholder Dokk1 med mellemrum seancer, hvor du får mulighed for at se og selv prøve at træde ind i en VR-verden. Hold øje med bibliotekets website og facebookside, her vil det løbende blive annonceret, hvornår VR-præsenteres.