Madpakker, Madspild og Design Thinking

11.03.20
Workshop i Design Thinking og arbejdet med FN's verdensmål 12: Stop madspild

Torsdag den 27. februar blev sæsonens første Design Thinking-workshop skudt i gang med besøg af 4. C fra Strandskolen i Risskov. Design Thinking-workshoppen er udbudt til mellemtrinnet og udskolingen og omdrejningspunktet er FN’s verdensmål med særligt fokus på verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, herunder delmål 12.3 som lyder:

”Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres”.
Vi introducerede eleverne for, at folk i Danmark smider 700.000 tons mad ud årligt. Det svarer til for 13,5 mia. kr. En tredjedel af den mad der bliver produceret, ender faktisk i skraldespanden, mens 800 mio. mennesker sulter verden over.

Hvor kan man gøre noget?

Særligt 2 steder vil FN’s verdensmål arbejde med madspild.

1) Det vi har i køleskabene, samt det der er i butikkerne (alt det der ikke bliver solgt)

2) Det ude hos landmændene og det på fabrikkerne

Målet var at starte refleksioner hos børnene og sætte tanker i gang omkring bæredygtighed ved at tage udgangspunkt i noget, som de kan relatere og forholde sig til, og hvor de med det samme kan gøre en forskel i forhold til madspild – nemlig deres egne madpakker, som de har med hver dag i skolen.

Eleverne blev hjulpet igennem en typisk Design Thinking-proces, hvor de blev introduceret til en konkret metode og et mind-set, der med ganske få materialer, og på ret kort tid, kan hjælpe med at skabe nye tanker frem mod en designudfordring.

Rent praktisk inddelte vi undervisningsdagen i flere små og ultrakorte forløb, hvor eleverne skulle arbejde med en designproces hele vejen fra inspiration, til idéskabelse og til sidst den sjove prototype. Igennem de forskellige forløb brugte vi kun få minutter på de enkelte processer. Eleverne havde det rigtigt sjovt, blev udfordrede, og de blev mere og mere idérige, som dagen skred frem. Både elever og lærer gav udtryk for, at det var spændende at arbejde i den meget anderledes og strukturerede form med små korte forløb og mange skift. Eleverne blev sat sammen parvis og skulle designe ”Den ultimative madpakke” til deres klassekammerat, gennem en meget forenklet Design Thinking-øvelse, kaldet ”The Wallet Exercise”.

Den nye designudfordring omkring madspild betød, at eleverne nu skulle designe den ultimative madpakke på baggrund af interviews med deres sidekammerat. En madpakke der stopper madspild hos den enkelte, som bliver spist og ikke smidt ud. Det blev produceret nogle utroligt lækre prototyper af madpakker, som både indeholdt gulerødder, is, chokolade, spaghetti bolognese, penge til boden og meget andet.

Da dagen var ovre, var eleverne blevet introduceret til en metode, som de kan bruge til at løse lokale udfordringer fremover.
I evalueringen sidst på dagen gav børnene udtryk for, at de havde haft en sjov dag, og at det bedste havde været at bygge prototyper af kammeraternes madpakker.

Prototyperne fra sæsonens Design Thinking-workshops vil blive udstillet på Dokk1 i løbet af foråret.
Som et led i Politikken for Borgerservice og Biblioteker bakker vi op om FNs verdensmål ved at omsætte verdensmålene til hverdagsmål.
Ved at inddrage børnene via en Design Thinking-proces skaber vi forståelse og ejerskab af verdensmålene og på den måde kan vi i sidste ende sikre et bæredygtigt medansvar hos børnene.

Af: Jette & Tiril Foto: Sophie Dreijer