Højtlæsning - styrker børns sprog

Højtlæsning for børn giver mange fordele. Ud over at det giver en god hyggestund, styrker højtlæsning både talesprog, læsefærdigheder og evnen til at skrive. Dialogisk læsning giver et godt fundament til udviklingen af børns sprog. Dialogisk læsning er en måde den voksne læser højt på. Her bliver børnene aktivt inddraget i læsningen med spørgsmål og samtaler til bogens handling og opbygning,

Det er i samvær med forældrene, at børnene lærer sproget. I stedet for en traditionel oplæsning hvor børnene kun lytter, giver den dialogiske læsning et godt fundament til at børn bliver sprogligt udfordret. De sproglige kompetencer udvikles, børnene leger sig til sproget og højtlæsningen bliver sjov og engagerende.

Dialogisk læsning kan inddeles i tre dele, som er før læsning, under læsning og efter læsning:

 

Før læsningen

  • Læs bogen før du læser med dit barn og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til I historien. når I læser den sammen.
  • Gør læsningen til noget trygt og særligt.
  • Præsentér bogen for dit barn: vis forsiden og bagsiden frem og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
  • Stil spørgsmål til barnet om bogens udseende.
    Lad evt. dit barn sidde med en lille genstand som har en særlig betydning i historien.

Under læsningen

  • Vær altid åben for spørgsmål undervejs. Når dit barn stiller spørgsmål, så stop op og besvar.
  • Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til dit barns interesse og lyt til dets svar. Inddrag dit barn som medfortæller.
  • Ved genlæsning, vis bogen frem og opfordre dit barn til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Tilføj gerne ny viden til dit barns viden.

Efter læsningen

  • Samtal om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder - jo flere gange dit barn hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at barnet husker dem og selv vil anvende dem.

 

Ovennævnte er hentet fra Sprogpakken. Socialministeriet har iværksat en storstilet efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke, hvor det overordnede formål er at tilbyde en opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog. 

Læs mere om sprogpakken og  gode råd til forældre

 

Nedenfor kan du se eksempler på gode højtlæsningsbøger til forskellige aldersgrupper. Titlerne kan bestilles til afhentning på dit lokale bibliotek. Spørg gerne bibliotekaren om flere titler til inspiration.

De første ti titler er for de 3 årige, de næste ti titler er for de 5 årige, og de sidste ti titler er for de 6 årige

 

Materialer