Henrik Nordbrandt på Åby bibliotek - en læseroplevelse

Af Anonym (ikke efterprøvet)
05.05.14
Omkring LitteraturStedets funktionelle og fantasifuldt udformede lille scene, omgivet af reoler til udstilling af besøgende forfatteres værker, sidder et forventningsfuldt og imponerende talstærkt publikum, hele halvfems, tæller jeg mig frem til. Mange kendte glade ansigter og også nye, aldersspredningen er god.

Niels Rahbæks tegning af Henrik Nordbrandt

Aftenens hovedperson, Henrik Nordbrandt, virker også glad og afslappet. Han indleder med at læse op med smuk og tydelig diktion. Rytme og pointer markeres, så hvert enkelt digt fremstår som en unik helhed. De første digte er Når et menneske dør, Hjemkomsten og Hvor vi end rejser hen fra samlingen Omgivelser fra 1972. De virker her i 2014 lige så friske og autentiske som digtene fra nyere samlinger, fx Håndens skælven i november fra 1986, Ormene ved himlens port fra 1995 eller Besøgstid fra 2007.

I samtalen med Dan Ringgaard fra Aarhus Universitet fortæller Henrik Nordbrandt om sit nyeste værk, 100 digte, som snart udkommer. Under arbejdet med at vælge 100 digte ud af sit omfattende forfatterskab har han genskrevet de ældre digte fra tiden før pc’en, og denne tætte kontakt med teksterne har bragt ham til den erkendelse, at det er de korte digte, herunder digte på fire verslinjer og haiku-inspirerede digte, der siger ham mest nu. På spørgsmålet, om han selv fornemmer faser i forfatterskabet, svarer han bekræftende. I tidens løb har han både haft forskellige syn på poesiens væsen og forskellige oplevelser af sproget. En stor udfordring har været at finde dækkende udtryk på dansk for sansninger og refleksioner knyttet til hans lange ophold i Middelhavslandene, da disse erfaringer repræsenterer noget anderledes i forhold til den danske litterære tradition.

Niels Rahbæks tegning af Henrik Nordbrandt

Aftenens program giver et fint indtryk af facetter af Henrik Nordbrandts forfatterskab lige fra de dybe eksistensdigte til humoristisk-satiriske udfald mod Danmark og danskerne i Vi danskere fra 2010. Traktementet i pausen -  vin, vand og turkish delight - og den glade og oprømte deltagersnak sætter en festlig prik over i’et i et såre indholdsrigt arrangement i Åby biblioteks litterære salon.

Anna Katharina Jacobsen

 

 

 

for at skrive en kommentar.