Få styr på data - Datadannelse på biblioteket

”Data-dannelse er evnen til at indsamle, administrere, evaluere samt anvende data på en kritisk måde”

Vi står på kanten af en teknologisk revolution: Internet Of Things, Kunstig intelligens, Big Data, 5G-netværk osv. er eksempler på teknologier, der har potentiale til at ændre vores liv. Som borger skal vi være i stand til at være kritiske ift. de forandringer, teknologierne medfører. Disse kompetencer kan samlet betegnes som datadannelse – dvs. viden og kompetencer indenfor informationskompetence, teknologisk kompetence samt kritisk tænkning. Det er emneområder, som folkebiblioteket har tradition for at lægge rum til, give viden om samt være med til at udvikle.  

I løbet af efteråret 2019 vil vi sætte fokus på datadannelse for borgerne igennem forskellige pop-up sessioner. Omdrejningspunktet er at give borgerne et grundlæggende indblik i; hvad er data, hvilke data bruges – hvornår og til hvad?

Husets data – grafer, sammenhænge og begreber

Tirsdag 10. september kl. 14.00-15.00 på Rampetrin 1
I september fokuserer vi på Dokk1s data – hvilke data indsamles i huset, og hvad kan de bruges/ikke bruges til? Fx er der årsagssammenhæng mellem vejret og antallet af materialeudlån i biblioteket?
Vi har samlet forskellige datasæt fra Dokk1, så kom forbi og få en snak og se, om du kan finde sammenhænge.
Læs mere her:

https://www.aakb.dk/arrangementer/teknologi/husets-data-grafer-sammenhaenge-og-begreber

Ligheder og forskelle – tekstanalyse, data literacy og musik

Tirsdag 1. oktober kl. 14.00-15.00 i Oasen i Faglitteratur
Hvad har Beyonce og Bob Dylans lyriske tekster til fælles? Hvilke ord bruger de begge – og hvilke ord bruger kun den ene?
I basen Databasic.io er det muligt at lave forskellige tekstanalyser. Fx hvilke ord er det mest benyttede, hvilke forskelle og ligheder er der osv. Så kom forbi og prøv at finde mening, relationer mv. i store tekstmængder. 
Læs mere her:

https://www.aakb.dk/arrangementer/teknologi/ligheder-og-forskelle-tekstanalyse-data-literacy-og-musik

Tirsdag 5. november kl. 14.00-15.00 på Rampetrin 1
Mere information følger.