Designer fortæller om sine møbler til udstillingen: Digital litteratur: Klimafiktion

Af Anonym (ikke efterprøvet)
24.09.15
Designer bag bildæk-siddemøbler og saltkasser af genbrugstræ, deler sine tanker om disse designs, som indgår i udstillingen: Digital litteratur: Klimafiktion på Åby Bibliotek.

Under min uddannelse som arkitekt har jeg stiftet bekendtskab med forskellige materialer, både nye og urørte, men også restmængder og affaldsmaterialer fra fabrikker, events og virksomheder. Genbrugsmaterialer er interessante at arbejde med fordi de, udover at være mindre belastende for miljøet, også sætter begrænsninger for formen af et kommende produkt. Udstillingen på Åby bibliotek sætter fokus på klimaforandringer, og jeg fandt det derfor nærtliggende at inkorporere genbrugsmaterialer i mine installationer.

De to primære konstruktionsinstallationer, siddemøblerne og saltkasserne, er bygget op af brugte bildæk hentet fra de omkringliggende dækcentre i Aarhus, brugte og punkterede cykelslanger hentet fra diverse cykelværksteder i Aarhus C, og genbrugstræ (lægder og krydsfinérplader) hentet fra Skanderborg festival. 

Siddemøblerne består af sammenboltede dæk med en siddeflade lavede af flettede cykelslanger. Saltkasserne består af et dækfundament fyldt med sand og en topflade af sortmalet krydsfinér. Fundament og topflade er samlet og skruet sammen med sortmalede lægder, der stabiliserer og afstiver konstruktionen.

Installationernes materialitet er interessant, idet beskueren har let ved at aflæse konstruktionernes forskellige byggesten. Min teori er, at alle kan genkende bildæk og cykelslanger, og de fleste har en ubevidst fornemmelse af materialernes størrelse, vægt og overflader – måske man engang har lappet sin cykel eller skiftet bildæk. Derfor ville disse designløsninger fange beskuerens opmærksomhed, og forhåbentlig senere danne udgangspunktet for en dialog omkring brugen af genbrugsmaterialer – materialer, som findes overalt omkring os, som ikke er en belastning for miljøet og som har stor potentiale til kreative projekter.