Mindelunden Aarhus

Danmark besat og Danmark befriet

03.05.15
Den 9. april for 75 år siden blev Danmark besat og den 5. maj 1945 var Danmark atter frit. I disse dage markeres 70-året for Danmarks Befrielse landet rundt, og vi tænker tilbage og mindes heltene, der betalte den højeste pris.

"I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig". Den 4 maj. 1945 lød det glade budskab. Danmark var atter frit.

Besættelsesperioden er blevet kaldt "de fem lange år", og på mange måder var der langt fra 1940 til 1945. 

Stærk nationalitetsfølelse spirer frem:

Usikkerhed og frygt – men efterhånden også håb og trods – spillede en central rolle for, hvordan danskerne reagerede i forhold til besættelsesmagten. Mørklægningsgardiner, udgangsforbud, natlige overflyvninger og beskyttelsesrum. Det var en mørk periode, med utryghed og lurende farer, men også en periode der fik de store følelser frem og hvor nationalitetsfølelsen blev stærk. 

Lokale modstandsfolk betalte den højeste pris:

Modstandsfolk landet rundt stod sammen og kæmpede for Kongerige og fædreland.  Man gjorde hvad man kunne for at sabotere tyskernes overmagt. De allierede nedkastede våben, sprængstof og andet materiel til brug  i modkampen og den lokale Flemming Juncker og Hvidstengruppen fik stor betydning i dette våbenmodtagerarbejde. I juni 1944 blev otte folk fra Hvidsten-gruppen henrettet for modstandsarbejdet og det satte gang i en voldsom modstand landet over. Henrettelserne trækker stadig tråde til nutiden, og vi mindes fortsat heltene ved årlige kransenedlæggelser, ved film- og bogudgivelser og ved mange taknemmelige tanker.

"Kæmp for alt hvad du har kært, dø om så det gælder":

Interessen for krigen og modstandsarbejdet er intakt. Mennesker fascineres og imponeres til stadighed over de mennesker, der stod bag heltegerningerne. Det er ufatteligt stort, når mennesker betaler den højeste pris i kampen for fædrelandet. I 2014 blev 70-året for gruppens henrettelse markeret og Per Stig Møller sagde at:"Det er meget vigtigt at huske på, hvad Hvidstengruppen gjorde. Det er 70 året for deres henrettelser, som var med til at vække danskerne og gøre opmærksom på, hvor voldsom krigen egentlig var".

Danmark atter frit:

I 2015 er det 75 år siden Danmark blev besat men samtidig også 70 år siden Danmark blev befriet. Årsdagen for befrielsen markeres flere steder rundt i landet. Det var, og er, stadig en stor dag som vi ikke må glemme, selvom mange af dem der oplevede krigen på nærmeste hold ikke lever længere.

På Aarhus Kommunes Biblioteker kan du finde bøger og film om 2. verdenskrig, om modstandsbevægelsen og personlige skildringer om livet under krigen. Se mere inspiration nedenfor

Af bibliotekar ved Randers Bibliotek, Gitte Hansen.

Materialer