Foto: Alexander Dummer on Unsplash

Sådan opretter du dit barn som låner

Her finder du en vejledning i at sende sikker post til Aarhus Kommunes Biblioteker, når du vil oprette dit barn som låner.

NB: Som den der beder om at få barnet oprettet, hæfter du for eventuelle gebyrer og erstatninger ifm. barnets brug af bibliotekets tilbud.

Læs mere i reglementet

Skriv en sikker mail til os ved at følge dette link

  • Log ind med forældres/værges NemID
  • Emne udfyldes med ”Oprettelse af børnelåner”
  • I teksten skriver du barnets cpr-nummer, samt den email-adresse og telefonnummer som vi skal sende kvitteringer og påmindelser til (se eksempel nedenfor).
  • Tryk Send.

OBS! Du må gerne skrive flere børn på samme mail.

Når barnet er oprettet som låner, sender biblioteket en bekræftelse til din e-boks, herunder information om behandling af persondata.

Eksempel:

Billedet giver et eksempel på tekst til mail ved oprettelse af børnelånerkort