40 år gamle poppeltræer er i gang med at formulde i bibliotekets have

Inden de tre stammer forgår helt takket være mikroorganismer og svampe, har vi masser af planer med dem.

De skal være bibliotekets nye fordybelsessted, madpakkested, klatrested, gå-på-line-sted, hoppested og ikke mindst et laboratorium for undersøgelser af svampe- og dyreliv.
Hver stamme vejer over et ton og er fældet i 2022, så vi håber derfor at kunne have glæde af dem i flere år.

Træerne håber vi vil give forbipasserende, besøgende, daginstitutioner på tur og alle andre en god grund til at stoppe op og mærke barken, dufte naturen, ligge sig med næsen i sky eller klatre op og strække sig mod himlen – frokosten må også gerne indtages på stammerne.

Biblioteket har haft flere grunde til at etablere en trækirkegård. For det første har biblioteket siden 2013 arbejdet med at sætte bæredygtighed på dagsordenen, blandt ved at tilbyde private at dyrke grøntsager i gårdhaven og ved at lave oplysende og hands-on workshops om kompost og meget mere. Og for det andet har det døde ved i haver og skove en meget vigtig funktion i forhold til biodiversitet og CO2-aftryk, som biblioteket gerne vil være med til at formidle.

Verdens Skove siger blandt andet om det døde ved:
”Dødt ved er en vigtig faktor for især svampe og insekter, men også fugle. Faktisk bestemmer mængden af dødt ved, hvor mange fugle, der kan overvintre i skoven, da de finder hovedparten af deres føde i vinterhalvåret i form af insekter i dødt ved”.

For det tredje arbejder biblioteket med at få begreb om, hvordan man kan øge værdisætning af natur for bedre at kunne værne om den fremadrettet.

Stammerne har biblioteket fået gratis gennem Teknik og Miljø, Grønne områder, Aarhus Kommune og leveringen er betalt af forprojektet Naturdannelse for børn og familier.

Kig forbi!

Hvis du vil arbejde sammen med os i forhold til at forbedre biodiversiteten i lokalområdet, kan du fx holde dit haveaffald i egen have fremfor at køre det på genbrug. Læg det ved hækken, under træerne, byg små bunker i dine bede osv.

Materialer