300 elever og 1/2 ton LEGO

06.09.19
De sidste par uger har 300 elever fra 4-5 klasse i Aarhus Kommune bygget med LEGO.

Dette, et samarbejde mellem Dokk1, Aarhus Arkitektskole og LEGO, er blevet til en by, kaldet ”Fremtidens Grønne By”.

Ud fra forberedende samtaler i skolerne, samt løbende under projektet, har de 17 verdensmål været vendt og drejet. Med det overordnede tema bæredygtighed, er der blevet talt om, hvordan vi skaber en bæredygtig verden, hvor vi forbedrer muligheden for at udvinde bæredygtig energi, skabe og leve i bæredygtige byer, hvordan vi kan bruge og producere ansvarligt og transportere os og det, vi producerer, på bæredygtig vis.

Alle disse spændende samtaler om, hvad energi er og hvordan vi lever, bor og bevæger os, blev omdannet til ideer, til ”Fremtidens Grønne By”, set i børnehøjde.

Nogle af børnene følte sig i starten begrænset af, at de kunne bygge frit fra egen fantasi, da de er vant til at bygge LEGO efter en manual. I løbet af de 4 timer skulle eleverne derfor igennem flere spændende øvelser for at sætte gang i byggelysten og de gode ideer.

Ifølge Kristoffer på 11 år fra Risskov Skole var den sjoveste øvelse, da han skulle bygge sit eget hjem på 10 min. med 20 klodser. Ikke 19 og ikke 21! En spændende og meget udfordrende opgave, der fik sat gang i elevernes byggelyst.

De nye klasser, der løbende kom til i forløbet, skulle forholde sig til den eksisterende by, de tidligere klasser havde skabt. Byen voksede altså som timerne, dagene og ugerne gik. Og fra at være fire store grå plader på et stort gulv, voksede der en by frem, med ideer, der alle har tanke på en bæredygtig fremtid. En by alle, med interesse for vores fælles fremtid, med fordel kunne gå på opdagelse i.

I byen finder man blandt andet et vandhotel (det med de lyserøde søjler). Her boede, ifølge de dygtige arkitekter, de rigeste øverst med udsigt over havet og de fattige nederst – udenfor. Disse bagvedliggende tanker lagde op til nogle spændende samtaler om ulighed i samfundet og at social bæredygtighed også handler om, at der skal være plads til alle i samfundet.

En anden gruppe har bygget en tøjfabrik på vandet. Dette var grundet den idé, at når der er vand hele vejen rundt om fabrikken, kan man trække de store vandmasser til produktionen direkte fra havet frem for at bruge vores rene drikkevand. Tøjet farves med bær og blomster, så det kun er naturens materialer, der blev brugt i produktionen af tøjet.

Et andet sted på pladen ses et energibjerg. På toppen af bjerget er der placeret vindmølle med solceller på vingerne og der udvindes energi fra vandfaldet, det løber ned ad bjergets sider.

Processen har for de arkitektstuderende også ændret sig undervejs som projektet udviklede sig. De deltagende klasser har derfor haft meget stor indflydelse på selve forløbet, samtalerne og produktet. Der har været et stort fokus på at eleverne skulle præsentere sine værker undervejs, både for deres klassekammerater, de arkitektstuderende og lærerne. Denne måde at arbejde med korte, intense processer, fremlægge sine ideer og få feedback, ødelægge sit værk igen og kaste sig over næste opgave, er lig den måde, de arkitektstuderende arbejder på deres studie.

”Det har nu ikke været selve formålet at overtale børnene til at blive arkitekter, men når 3 piger kommer og fortæller, at de nu har lyst til at blive arkitekter når de bliver store, gør os da helt sikkert utrolig glade og stolte. Det har været helt fantastisk at mærke børnenes energi og engagement og det, at de slet ikke ville holde de planlagte pauser, viser da også, at de har haft nogle gode timer” udtaler Jens-Peter, en af de arkitektstuderende på projektet.   

 Forløbet har tydeligvis sat gang i nogle tanker om bæredygtighed hos de 300 deltagende elever. Hos Kristoffer på 11 har det sat gang i tanker om det affald, han ser ligge og flyde på gaden. ”Jeg synes der skal være flere skraldespande, for hvis det bare ligger på vejen, så ødelægger det jo vores verden.”.

Dele fra udstillingen vil i den kommende periode være udstillet i lokalet verdensrummet på Dokk1.