Internationalt ’laboratorium’ for biblioteksudvikling i Aarhus

"ALE Academy of Library Experience" er et koncept for international innovation.

Formålet er at skabe rum for, at Aarhus Kommunes Biblioteker får flere nye og anderledes ideer og kompetencer til innovationsarbejde og dermed kan tilbyde bedre service til borgerne i Aarhus. 
Løbende fornyelse af netværk og partnerskaber, lokalt og internationalt, er en del af formålet. 

Siden 2012 har otte biblioteksfolk fra Australien, Frankrig, Italien, Polen, Tyskland, Østrig og Tennessee, USA deltaget som "testpiloter" i ALE. Alle testpiloter tog selv initiativ til aftalen om besøg. 

Nyt koncept fra 2018
Fra 2018 fornyes konceptet. Aarhus Kommunes Biblioteker indkalder ansøgninger om internationale praktikpladser to gange årligt, for max 4 praktikanter i alt. 
Varighed: 2 – 4 uger. 
Temaer og fokus: Der efterlyses kandidater til et forløb med udvikling med et særligt fokus, hvor Aarhus har brug for ideer, udvikling og kompetencer. Deltagerne i gruppen kommer således med kompetencer og faglige interesser, som skal sættes i spil i udviklingen af nye koncepter og services, som kan omsættes i Aarhus og deltagernes egne biblioteker. Fokus skal afstemmes mellem Dokk1 og Medborgercentrene. 
De første praktikanter kobles til projektet Design Thinking i 2018.

Ressourcer og Finansiering: Deltagerne skal selv dække alle omkostninger til rejse og ophold. Aarhus finansierer via interne personaleressourcer.

ALE – Academy of Library Experience – testpiloter og erfaringer 2012 – 2017

2012
Fem biblioteksfolk besøgte Aarhus i 1 – 4 uger i 2012, hvor de arbejdede sammen med medarbejdere ved ITK, Lokalbibliotekerne og Hovedbiblioteket om at udvikle nye projekter.
I det gamle Hovedbibliotek var især ”Byggepladsen”/Transformationlab 2 i forhallen stedet, hvor de besøgendes ideer blev sat i spil og kunne møde borgerne i Aarhus. De fem var: Leonee Derr / Australien, Aleksandra Zawalska-Hawel / Polen, Sissy Schiener og Christian Schneider /Wien samt Manuel Seitenbecher / Berlin

Rapporter fra de internationale praktikanter i 2012
Manuel Seitenbecher fra Berlin: Zwischen Innovation, User Involvement und digitaler Ausrichtung – die Hauptbibliothek Aarhus auf dem Weg zum Urban Mediaspace (Dezember 2012).

Leonee Ariel Deer fra Australien, Rapport: http://www.libraries.vic.gov.au/downloads/Margery_C_Ramsay_and_Barrett_Reid_Scholarship_Reports/20130822_final_report_leonee_derr_geographyofyes_barrettreidscholarship.pdf

2013 – 2015
Pilotprojektet ALE Academy of Library Experience blev evalueret i 2013, hvorefter der var pause, mens Hovedbiblioteket prioriterede færdiggørelse og åbning af Dokk1.

2016
Tre nye, internationale praktikanter i Dokk1
Emma Catiri fra Milano, Italien, Andrea Born, München, Elise Molho fra Strassbourg 
Rapport:
Andrea Born, Müncher Stadtbibliothek, rapport (på tysk), side 42 - 45: http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/fileadmin/01_info-service/presse/jahresbericht/MSB_Jahresbericht_2016_web.pdf

2017 
Megan Emery fra Chattanooga, Tennessee, USA var Aarhus fire uger i april 2017. 
Bidrag til Smart Library, ​Hybrid Sourcing

Interviews med de internationale praktikanter kan ses her:

Megan Emery, Chattanooga, Tennessee, USA

Elise Molho, Strasbourg, France

Andrea Born, Munich, Germany

​Emma Catiri, Milan, Italy

Leonee Derr, Australia

Aleksandra Zawalska-Hawel, Polen

Sissy Schiener, Vienna

Christian Schneider, Vienna

Kontakt:
Lotte Duwe Nielsen, biblioteksudvikler, Hovedbiblioteket, Dokk1, ldn@aarhus.dk
Marie Østergård, Bibliotekschef, Aarhus Kommunes Biblioteker, mao@aarhus.dk