Internationalt ’laboratorium’ for biblioteksudvikling i Aarhus

"ALE Academy of Library Experience" er et koncept for international innovation. Foreløbig har seks biblioteksfolk fra Italien, Australien, Østrig,Tyskland og Polen deltaget som "testpiloter" i ALE.

Formålet er at skabe rum for, at Aarhus Kommunes Biblioteker får flere nye og anderledes ideer og kompetencer til innovationsarbejdet og dermed kan tilbyde bedre service til borgerne i Aarhus.
Løbende fornyelse af netværk og partnerskaber, lokalt og internationalt, er en del af formålet. De besøgende skaffer selv midler til rejse og ophold. Fem biblioteksfolk besøgte Aarhus i 1 – 4 uger i 2012, hvor de arbejdede sammen med medarbejdere ved ITK, Lokalbibliotekerne og Hovedbiblioteket om at udvikle nye projekter.
I det gamle Hovedbibliotek var især ”Byggepladsen”/Transformationlab 2 i forhallen stedet, hvor de besøgendes ideer blev sat i spil og kunne møde borgerne i Aarhus.


Pilotprojektet blev evalueret i 2013, hvorefter der var pause, mens Hovedbiblioteket prioriterede færdiggørelse og åbning af Dokk1.
​I 2016 åbnede ALE igen med nye testpiloter. Emma Catiri fra Milano, Italien var første testpilot i Dokk1 3 uger i februar/marts 2016.
Info om de første piloter i ALE - Academy of Library Experience:
Manuel Seitenbecher fra Berlin var pilot ALE i 2012.
Læs hans artikel: Zwischen Innovation, User Involvement und digitaler Ausrichtung – die Hauptbibliothek Aarhus auf dem Weg zum Urban Mediaspace (Dezember 2012).

Leonee Ariel Deer fra Australien var pilot i ALE i 2012.
Læs hendes rapport her: http://www.libraries.vic.gov.au/downloads/Margery_C_Ramsay_and_Barrett_Reid_Scholarship_Reports/20130822_final_report_leonee_derr_geographyofyes_barrettreidscholarship.pdf

Andrea Born, Müncher Stadtbibliothek, var pilot september 2016
​Læs rapport her (på tysk), side 42 - 45: http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/fileadmin/01_info-service/presse/jahresbericht/MSB_Jahresbericht_2016_web.pdf

 

Interviews med deltagerne kan ses her:

Megan Emery, Chattanooga, Tennessee, USA

Elise Molho, Strasbourg, France

Andrea Born, Munich, Germany

​Emma Catiri, Milan, Italy

Leonee Derr, Australia

Aleksandra Zawalska-Hawel, Polen

Sissy Schiener, Vienna

Christian Schneider, Vienna

ALE - Academy of Library Experience genoptages i 2016 med første "ALE-pilot i januar-februar. Herefter justeres konceptet. 

Kontaktpersoner:

Knud Schulz, chef for Hovedbibliotet, Dokk1, ksc@aarhus.dk

Lotte Duwe Nielsen, biblioteksudvikler på Hovedbiblioteket, Dokk1, ldn@aarhus.dk