IRIS Reality

I IRIS arbejder vi med virkeligheder på tværs af medier og modaliteter.

Måden vi vil gengive "virkeligheden (fiktiv eller ej)"  er medbestemmende for hvilke teknikker, storytellingkneb og medier det er mest hensigtsmæssig at gøre brug af - den del er der som sådan ikke noget nyt i - men i det 21.århundrede er der en eskalerende sammensmeltning af virkeligheder, det fiktive og ikke fiktive smelter i større grad sammen, for eksempel:

  • Augmented Reality (AR),Virtual Reality(VR) og Extended Reality (XR) kan skabe digitale virkeligheder man fysisk kan interagerer med - eller de kan lægge digitale lag og oplevelser på den fysiske virkelighed.
  • Teknologier som deep fakes er med til at udviske den "optagede" virkelighed - og tendenser som Fake News kan udviske den "opfattede" virkelighed.
  • Med 3D-print og scanning er der stadig friere bevægelse mellem de digitale og den fysiske virkelighed.

 

I projektfasen har vi derfor eksperimenteret med forskellige måder at blande virkelighederne gennem medier og storytelling. Konkret har det betydet, at vi både arbejder med traditionelt filmhåndværk og med VR og Virtuel produktion - men også med at lave lydeffekter med Foley-teknik, producere podcast, 3D-scanne og printe, skabe universer med kreahåndværk og ikke mindst med, hvordan man blander de forskellige måder at gengive virkeligheder på.

Målet er at klæde borgerne på til at være aktivt deltagende i de processer og eksperimenter de møder i IRIS labbet. Ambitionen er at øge brugernes bevidsthed om, hvordan de forskellige teknikker og kneb kan være med til at farve eller vinkle en præsenteret virkelighed. Og de skal opleve, at de også selv kan producere deres egne projekter og på den måde få deres stemme hørt.

Arbejdet med disse kompetencer kommer blandt andet til at foregå gennem undervisningstilbud, primært rettet mod skoler, hvor deltagerne vil dykke ned i forskellige teknikker og medier, for eksempel:

  • Anslag i Podcast: Du lærer, hvordan man teknisk laver en podcast, og hvordan man laver den gode, fængende start på en podcast, så lytteren bliver hængende
  • Skab din verden i VR: Du arbejder med VR og bevægelsen mellem fysiske og digitale virkelighed ved at lave bygninger i kreamaterialer. Du 3D-scanner bygningerne, og lægger dem ind i en deres egen virtuelle verden, som du kan besøge med VR briller.
  • Bliv Klimaambassadør: På en sejltur i Aarhus havn indsamler du forskellige dyr og planter. Tilbage på fast grund optager du en reportage om klimaforandringer.

Derudover vil IRIS være et rum, hvor man kan prøve, opleve og eksperimentere med de forskellige teknologier og metoder, og håbet er at der vil vokse et community of practice op omkring IRIS, hvor man gensidigt kan inspirere, hjælpe og udfordre hinanden.  

                                            

                                                       LÆS MERE OM IRIS