Arkivudvalgsmøde

Referat af arkivudvalgsmøde d. 14. juni kl. 13:30-15:00. Mødet blev afholdt i Arkivet i Spørring.

Deltagere: Jytte Bjerg, Jørn Christiansen, Kirsten Williams, Niels Løgager, Søren Bitsch Christensen og Mikkel Randlev Møller (som deltog over internettet)
 
Afbud fra Krista Franck og Susanne Gilling
 

Referat

1. Meddelelser:

1a. Høringssvar til Oplandsudvalget
Som foreslået af Søren er høringssvaret, at under punkt 7 kommunikation kan lokalarkiverne bidrage med baggrundsviden.
 
1b. Sognekommunerne på arkivernes hjemmeside
Hjemmesiden viser links til de gamle sognekommuner, som er beskrevet på Aarhus Wiki. Der har været problemer med et par links – det bliver rettet i løbet af en uges tid.
 
1c. Ansøgning til Veluxfonden
Stadsarkivet har i samarbejde med lokalarkiverne modtaget midler fra Veluxfonden til det landsdækkende projekt med retrodigitalisering. Ca. 20 frivillige er i gang i Aarhus. Der afventes flere midler. Projektet går ud på computeriseret aflæsning af sognerådsprotokoller bla. Næste etape af projektet kan ikke sættes i gang, før alle ansøgte beløb er bevilliget.
 
1d. Solbjerg Arkiv
Solbjerg Arkiv har udgivet bind 5. af bogserien om sognene omkring Solbjerg i anledning af at Solbjerg har 150-års-jubilæum i år. Der blev på mødet givet et eksemplar af bogen til Stadsarkivet. Udgivelsen er støttet med 10.000, - fra Arkivudvalget.

2. Regnskab 2021 til 1.6 Bilag

Der er på grund af covid brugt mindre end normalt i arkiverne. Aftalen om service på den fælles dokumentscanner overvejes, da der er tale om en stor udgift. Arkiver med en opsparing over det årlige rammebeløb, modtager ikke bevilling. Dette i overensstemmelse med beslutning på arkivudvalget i tidligere år.
Regnskabet udsendes til arkiverne med referatet (bilag).

3. Årsmødet i september sted og dato (14. eller 21. sept.)

Sted: Blixen. Tid: Kl. 16 –
Foredrag: Lars fra Brabrand Arkiv spørges. Kl. 16-17.
Anretning: Let anretning serveret på tallerkener kl. 17.00
Årsmøde: kl. 18.00
Deltagerantal som normalt uden begrænsninger (ca. 100).
MRM booker Blixen og sørger for at bestille anretning, kaffe og kage
KW kontakter Lars fra Brabrand.

5. Skriftige årsberetninger fra arkiverne

Der har naturligvis været færre besøg i forbindelse med covid-nedlukningen. Der er forskel på, hvor mange lukkedage arkiverne har haft – afhængigt af adgangsforholdene osv. under covid. Der er ikke kommet mange afleveringer. Alt dette er forventeligt i forbindelse med nedlukningen. 
Der har været nogenlunde samme aktivitet på den skriftlige formidling i lokalarkiverne, mens foredrag udstillinger mv. ikke har kunnet gennemføres.
To arkivledere er gået af, og der er kommet nye i deres sted (Tranbjerg og Lisbjerg)

6. Fælles By- og landskabsvandringer ( fra mødet 8 feb.)

Der arbejdes i fællesskab mellem lokalarkiverne og Stadsarkivet hen imod nogle vandringer en dag i festugen 2022 under overskriften ”Aarhus på vandring i lokalhistorien”. Stadsarkivet er i gang med et projekt med skilte med scanbare koder i lokalområderne. Projektet er i en indledende fase men ser meget lovende ud. Det er knyttet an til App «Opdag Aarhus»

7. Ansøgning fra Hjortshøj Arkiv. Bilag

Ansøgningen imødekommes.
Arkivet forsynes desuden med navne på relevante leverandører, i overensstemmelse med kommunens indkøbsaftaler. Det er vigtigt, at kommunens indkøbsaftaler overholdes inden for alle emnerne.

8. Eventuelt

Mødet drøftede desuden kort emnet ”rekruttering af nye aktive”. Der er enighed om, at emnet er af største vigtighed for videreførelsen af arkivernes arbejde. Desuden drøftede mødet internetforbindelser og procedurer i forbindelse med aflevering til arkivet af
usorteret materiale fx ved dødsfald.

9. Næste møde

Næste møde i Arkivudvalget: 26. oktober 2021 på Dokk1 kl. 9.30
Arkiverne i Nord, Syd og Vest forventes at have gennemført et møde for hvert deres område i begyndelsen af oktober