Forvandlingsrum

Før Dokk1 blev Dokk1 blev der i Møllegade på det gamle Hovedbibliotek testet en masse for at skabe det bedste grundlag at bygge Dokk1 på.

Det var Forvandlingsrummet en stor del af. Her blev testet formidlingsformater, betjeningsmuligheder og arrangementstyper.