Unge og ordblindhed

I Aarhus har vi afprøvet forskellige arrangementer med fokus på unge, studerende og ordblindhed. Vi har mange studerende på biblioteket og ligeledes opholder de sig på de uddannelsesinstitutioner, som er en del af vores samarbejdspartnere.
Meet up for ordblinde
Meet up for ordblinde har dannet grundlag for flere oplæg for unge ordblinde.
 
Notatteknik og læseforståelse
En ordblind studerende fra Aarhus Universitet viste hvordan han tager notater, og ikke mindst hvordan han strukturerer dem og sit studie.
En ordblindelærer fortalte om læseforståelse, og hvordan man via værktøj og reflektion kan styrke sin hukommelse, omkring det man læser.
Arrangementet var velbesøgt, og der blev delt mange ideer og fif omkring studieteknik, når man er ordblind.
 
Stress, manglende overblik og ordblindhed
En psykolog fortale om mekanismer, tanke- og handlemønstre som vedrører hjernen, og hvilken betydning det kan have.
Hvilken betydning ordblindhed kan have i den forbindelse, og hvilke værktøj, der kan støtte en i den rigtige retning.
Det var meget givtigt for de unge at få indblik i, hvorfor ordblinde kan opleve en sværere studietid end sine medstuderende.
 
Hjælpemidler på videregående uddannelse
En vejleder fra Aarhus Universitet fortalte om, hvilke muligheder og støtte der er for ordblinde på en videregående uddannelse.
Hvad skal man være opmærksom på, hvor henvender man sig, og hvordan fungere det hele i praksis.
 
Eksamensangst
En psykolog fortalte om stress, nervøsitet og angst, og hvad forskellen er.
Hvilke metoder og værktøj der kan anvendes, og hvordan man kan skabe struktur i eksamensperioden.
 
Diktering
En studerende og en ordblindelærer viste, hvordan man kan anvende diktering på sit studie og i sin hverdag.
Hvilke programmer og Apps, der er mulige, og hvordan de fungere.
 
NOTA
Et par studerende fortalte, hvordan de bruger NOTA i praksis. Hvilke krav man har som studerende, og hvordan man lavpraktisk henter, afspiller eller lægger på sin mobil.
 
Stress, depression og ordblindhed
En psykolog fra Studenterrådgivningen i Aarhus fortalte om deres erfaringer og tilbud i forhold til at fasthold sit studie.
Hvorfor man kan være mere sårbar som ordblind, og hvordan man kan afhjælpe det.
 
Hvad er ordblindhed?
Flere studerende havde først fået deres diagnose i gymnasiet eller på deres videregående uddannelse og vidste ikke helt, hvad ordblindhed var.
Oplægget fra en ordblindelærer handlede om udfordringer, vanskeligheder, og hvordan man kan kompensere disse.