Teknisk rundvisning for 3F

De tekniske rundvisninger kom i stand, da vi gerne ville ramme en anden brugergruppe af Non-readers. Vores indsigt med brugergruppen var, at de normalvis ikke bruger biblioteket, de har ikke tid, og de lever udemærket uden os : )
For at kunne trække målgruppen, var det derfor vigtigt, at vi samarbejdede med nogen, hvor målgruppen befandt sig og var godt tilpasse. Det var vigtigt at arrangement ville give mening for dem - noget der talte til deres faglighed - og som måske ville være lidt udover det sædvandlige.
3F repræsentere en bred vifte af teknisk personale, og da vi er så heldige, at Dokk1 er et stort hus, med mange "tekniske" områder, hvor den ”almindelige” borger ikke har adgang til, var en teknisk rundvisning oplagt.
Den tekniske rundvisningen:
Medlemmerne blev vist rundt i vores kældre og tilhørende teknikrum. De så ”ydersiden” af Dokk1 under havoverfladen, fik et kig ind i P-kælderen, så havkøleanlægget, varmepumperne, sorteringsanlægget og fik stillet alle de teknikse spørgsmål, de måttet have.
Rundvisningerne gik også gennem biblioteket, og som en naturlig del også gennem vores nye letområde.
Turen rundt i  biblioteket havde ellers ikke den store fokus på materialer, men derimod på vores mange andre tilbud, f.eks. vores mange arrangementer, aviser og vores børneafdeling.
Vi sluttede af med mad i kantinen på tredje sal, som normalt er lukket for offentlighed, og som har en fantastisk udsigt over havnen.
Deltagerne nød efterfølgende en  kop kaffe, og vi fortalte om vores digitale bibliotekstilbud, og der var snak på kryds og tværs.

Vores indsigt:
Det var en rigtig god proces at inddrage en fagforening som vores partner. 3F havde gjort os opmærksom på, at de kunne være udfordret på at få deres medlemmer til at deltage i fritiden.
Den første rundvisning bestod også primært at administrativ personale og tillidsrepræsentanter - selv om tilbudet var udsendt til samtlige medlemmer. Anden rundvisning var fremmødet noget anderledes. Flere havde hørt om turen, og denne gang var de bredt repræsenteret fra lagerarbejdere, kontor-og salgsfolk, portører til pedeller og elektrikere.
Selvom det kunne virke som ekstra arbejde, så gav det bonus, og vi fik fat på den ønskede målgruppe via deres eget netværk. 
Det gav god mening at præsentere biblioteket på en ny måde, der ikke have hovedfokus på bøgerne. Dog viste flere af dem interesse for det nye område og flere fortalte om deres forhold og vanskeligeheder med læsning.
De var meget begejstrede for tilbud, de kunne benytte med deres børnebørn.