Jobcenter besøg

Vejle besøgte Jobcenteret og medbragte div. ”smagsprøver” på bibliotekets tilbud.

Besøg på Jobcenteret

Vi medbragte en PC til demonstration af hjemmeside mv. Vi interviewede 22 borgere i alderen 18 – 64 år, de fleste var mænd. Vi spurgte om deres kendskab til og brug af biblioteket.
Kun 7 af de 22 adspurgte kommer regelmæssigt på biblioteket. Nogle af dem der ikke selv kommer der, fortæller dog at deres børn bruger biblioteket. Ligeledes bruger de faste biblioteksbrugere ofte biblioteket sammen med deres børn. Denne gruppe bruger især biblioteket som værested. Nogle af de unge vi talte med, har gymnasial uddannelse og brugte biblioteket i den forbindelse. Nu bruger de ikke biblioteket mere. På spørgsmålet om hvordan de oplever biblioteket, lægger flere vægt på stemning og indretning. En enkelt borger fortæller, at hun ikke kan overskue at bruge de digitale løsninger og mangler hjælp og vejledning. Ønskerne til et mere optimalt biblioteksbesøg spænder fra materialeønsker til mulighed for at kunne købe mad og drikke.
 
Vores indsigt:
Når vi spørger ”ikke-brugerne” om hvad de tror man kan på et bibliotek, er de vidende om alle de traditionelle tilbud. Denne gruppe borgere kender ikke bibliotekets hjemmeside. Borgere der kommer på Jobcenteret har ofte også andre udfordringer udover, at de mangler et arbejde. Det præger deres svar. Hvis vi skal have de voksne ”ikke-brugere” ind på biblioteket, kan vejen meget vel gå gennem deres børn.