Arkivudvalgsmøde

Tirsdag 7. juni 2016 kl. 13.30-15.00

Deltagere:

Kirsten Williams
Marianne Vasard
Niels Løgager Nielsen
Søren Bitsch Christensen
Merete Aaby Nielsen
Susanne Gilling (afbud)
Britta Bitsch (referent)

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden.

  Punktet om Lokalarkivernes fysiske rammer tages som punkt 10a.

  Punkterne fra forrige møde om vedtægter og forretningsorden udsættes til kommende møde, da der er en organisationsændring på vej i bibliotekerne.

   

 2. Valg af formand for Arkivudvalget.

  Kirsten Williams blev valgt som ny formand.

   

 3. Evaluering af årsmødet.

  Årsmødet var rigtig godt, omvisningerne var gode og tilfredshed med maden.

  Den endelige udgift kendes endnu ikke.

   

 4. Årsmøde 2017

  Afholdes på Dokk1.

  Temaet vil være havnen før og nu v. stadsarkitekt Stephen Willacy og stadsarkivar Søren Bitsch Christensen

  Uge 17 i 2017. Søren og Britta reserverer lokaler.

   

 5. Evaluering af udstilling på Rådhuset

  Der var ca. 500 besøgende.

  Udstillingen opsættes på Dokk1, når udfordringen med spanske vægge eller lignende er løst.

  Søren finder ud af tidspunkt og står for presseomtale.

  Når datoerne er fastlagt undersøger man i områder om der er mulighed for delvis bemanding.

  Britta forespørger via Susanne Gilling i Lokalbibliotekerne om der er mulighed for at låne spanske vægge der.

   

 6. Regnskabstal til det enkelte arkiv. Bilag

  Britta henvender sig til Kirsten Pedersen som konterer for Lokalarkiverne og beder hende om at regnskabstal for arkiverne for 2015 samt 1. halvår 2016 sendes ud til arkiverne.

   

 7. Aflønning af arkivledere. V. Kirsten Williams

  Der er kommet flere nye arkivledere som anmoder om at blive aflønnet.

  Principiel drøftelse om fremtidig aflønning af arkivlederne.

  Bilag

  Kirsten har op resumeret tidligere aftaler og drøftelser om aflønningen.

  Aflønningen sker for det administrative arbejde arkivlederne udfører.

  Det udgår fra bilaget at de lokalhistoriske støtteforeninger inddrages i udpegningen af arkivledere.

  Britta/Søren undersøger hvordan nuværende arkivledere opsiges og på hvilke vilkår de kan honoreres fremadrettet.

  Nye arkivledere i Højbjerg-Holme og Viby honoreres efter den nye aftale.

   

 8. Ansøgninger til udviklingspuljen. Bilag

  Mårslet bevilges 4.500,- til monitor til opsætning i brugsen.

  Højbjerg Home lokalarkiv har søgt om finansiering af syrefri kuverter. Der gives afslag da finansiering af kuverterne er en driftsudgift.

  Beder-Malling søger om støtte til trykning af to turfoldere. Arkivet henvises til at søge Friluftsrådet, får de ikke pengene derfra vender KW tilbage til arkivudvalget.

  Hjortshøjs ansøgning om støtte til digitalisering af spolefilm følger Niels op på.

   

 9. Ansøgning om fortsættelse som arkivleder i Tranbjerg. Bilag

  Arkivlederen i Tranbjerg fortsætter.

 

10. Orientering fra Stadsarkivet

Arrangementer for lokalarkiverne på Stadsarkivet og DOKK1 / Søren

Stadsarkivet laver 2 åbent hus arrangementer i efteråret, et formiddags og et eftermiddagsarrangement, kl. 15.

Orientering om digitalisering af sognerådsprotokoller

De digitale filer er nu i hus.

Stadsarkivet går i gang med hjemmesiden og inviterer frivillige bl.a. fra Lokalarkiverne til at arbejde med.

Orientering om 2017 aarhusianere.

Livsfortællingsprojektet er i gang og de første fortællinger er kommet ind.

Har fået gode historier fra journalisthøjskolen og erfaring fra Lær dansk.

Slægtshistorisk forening har lånt Stadsarkivets læsesal til undervisning i skriftlæsning ca. 10 gange.

Lokalarkivernes fysiske rammer.

Ved fremtidige nybyggeri sikres at arkivalierne kan opbevares sikkert efter SLAs anbefalinger.

Det er vigtigt at arkiverne har eget kontor.

 

11. Meddelelser

12. Eventuelt

Fremadrettet sendes dagsorden og referater til suppleanterne.

Niels kontakter redaktøren for Vital, mhp at få en artikel i bladet, for at rekruttere nye frivillige

12. Næste møder.

Afholdes på Dokk1 den 13. september og den 29. november kl. 13.30 til 15.