Lokalbibliotekerne - velkommen til folkeskolerne - skoleåret 2016-2017

Ivrige læsere - kritiske informationsbrugere – nære relationer

Vi har sammensat en bred vifte af undervisningsforløb, der understøtter elevernes læring. Læring finder sted, når det lærte giver mening for den enkelte. Det vil derfor altid være en fordel, hvis bibliotekets undervisningstilbud er tænkt ind som et læringsmål i den planlagte undervisning. Lokalbibliotekerne prioriterer det lokale samarbejde mellem skole og bibliotek højt og udvikler gerne undervisningsforløb tilpasset den enkelte klasse.

Se tilbuddene i menuen til venstre:

Biblioteksorientering
Digital læsning
Læselyst - besøg biblioteket
Projektopgaven
Spids ørene

Se også ”NEMID og Digitalpostkasse” - et undervisningsforløb for 9-10. klasse.