Hybride Læringsmiljøer

Projektbeskrivelse:

Abstract:

Formålet var at udarbejde udvikle og afprøve forskellige modeller for åbne læringsmiljøer i folkebibliotekerne og hermed være med til at udvikle biblioteket fra ”udlånsfabrik” til ”læringssted”, at udvikle den bibliotekariske identitet så den matcher biblioteket funktion som læringssted, at tilrettelægge og afholde uddannelse og vidensdeling med alle andre folkebiblioteker, der ønsker at udvikle bibliotekets rolle som læringssted. Målgruppen for de enkelte modeller for læringsmiljøer var primært den almindelige borger.

Projektet har udarbejdet et koncept for, hvordan andre biblioteker kan arbejde med åbne læringsmiljøer samt et idekatalog, der kan inspirere kolleger, der skal arbejde i læringsmiljøer..

Projektet forløb over perioden januar 2004 – januar 2006.

Projektorganisering:

Projektet har været organiseret med tre delprojekter : Det Digitale Bibliotek (IT og Kommunikation), Åby Bibliotek samt Hovedbiblioteket, der hver har haft en projektleder.

Styregruppe:

Dorthe Lerche Børresen, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Birgit Lind, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Knud Schultz, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Charlotte Stoltenberg, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Anne-Marie Schmidt, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune;

Jytte Lindgaard Jørgensen, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Carsten Hammershøi, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Louise Overgaard, Aarhus Kommunes Biblioteker

Projektgruppe på Åby Bibliotek:

Lone Justesen;

Dorthe Salamander;

Anette Volder Hansen;

Karin Jensen;

Ann Marie Dreyer;

Jytte Kjæt Schou;

Jens Yde;

Kirsten Pedersen;

Carsten Hammershøi

Projektleder på Åby Bibliotek:

Jytte Lindgaard Jørgensen

Projektgruppe på Hovedbiblioteket:

Agnete Hjorth;

Michael Høyer-Nielsen;

Jørn Knudsen;

Kirsten Dyrberg Grønne;

Anne Stæger;

Karen-Marie Kjærgaard;

Gitte Buur Rasmussen;

Hanne Guldhammer Møller;

Kirstine Jakobsen;

Britta Thuun-Petersen;

Lisbeth Christensen;

Inge-Lise Westh Hansen

Projektleder på Hovedbiblioteket:

Franz Thomsen;

Louise Overgaard

Projektgruppe på Det Digitale Bibliotek (IT og Kommunikation):

Søren Holm, Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune;

Henrik Fink Isaksen, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Projektleder på Det Digitale Bibliotek (IT og Kommmunikation):

Anne-Marie Schmidt, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Projektpartnere:

Seniordaghøjskolen ved Frit Oplysningsforbund (FO Aarhus);

Voksenpædagogisk Grundkursus;

Daghøjskolen Gimle;

Idrætsdaghøjskolen Ida;

Daghøjskolen Kvindeliv;

IT-firmaet Cordura

Idégruppe:

Anette Skov, Danmarks Biblioteksskole;

Pernille Drost, Bibliotekarforbundet;

Nanna Berg, Bibliotekarforbundet;

Steffen Hartje, Folkeoplysningsforbundet;

Anne Malberg, Aarhus Købmandsskole;

Karen Harbo, Handelhøjskolens Bibliotek, Aarhus;

Inger Heyderdahl-Jensen, Det nordjyske Landsbibliotek;

Annemarie Pinholt, Randersegnens Biblioteker;

Henrik Fink Isaksen, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune;

Anne Mulvad, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Elsebeth Vindahl, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Louise Overgaard, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Jytte Lindgaard Jørgensen, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Lotte Duwe Nielsen, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Anne-Marie Schmidt Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommmune;

Charlotte Stoltenberg, Aarhus Kommunes Biblioteker

Projektet er støttet af:

Biblioteksstyrelsen

Kontakt:

Charlotte Stoltenberg cst@aarhus.dk

Tlf: 89 40 92 10

Koncept for læring i folkebiblioteket

Slutrapport marts 2006