Regler for lån og leje af lokale

på Risskov Bibliotek

Generelt om lån og leje af lokaler ved bibliotekerne i Aarhus. Se mere her

Ansøgningsskema
Find ansøgningsskema nederst på siden.

Underskrevet ansøgningsskema kan afleveres på biblioteket eller indscannes og sendes på mail. risskovbibliotek@aarhus.dk

Biblioteket forbeholder sig ret til at aflyse Deres arrangement, såfremt biblioteket selv skal bruge lokalerne.

Hvert år den 1. marts behandles alle indkomne ansøgninger med henblik på fordeling af lokalerne i perioden 1. august til 31. juli efterfølgende år. Senere indkomne ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages.

Lokalet
Hvis der opstår bygningsmæssige problemer (udenfor bibliotekets bemandede åbningstid) kan bibliotekets vagt kontaktes på Tlf. 51 52 09 52

Nøgle 
Nøgle skal afhentes i bibliotekets bemandede åbningstid tidligst dagen før.

Alarmsystem
Brugerne bør sikre sig instruktion i alarmsystemet og hvornår lokalerne evt. senest skal forlades.
Udgifter til alarmselskab foranlediget af lokalebrugere betales efter gældende takst.

Lokalet
Brugerne er selv ansvarlige for op- og påpladssætning af borde og stole. Lokalet forlades i samme stand som ved modtagelsen.