Tidsskrift.dk

Tidsskrift.dk

Adgang
Fri adgang
Digitaliserede artikler fra trykte tidsskrifter inden for dansk samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning.

Du kan læse, downloade og udskrive bl.a. afhandlinger, artikler, anmeldelser, nekrologer, debatindlæg eller foreningsmeddelelser fra eksempelvis Geografisk Tidsskrift, Jyske Samlinger, Historisk Tidsskrift, Ledelse og Erhvervs¬økonomi, Nationaløkonomisk Tidsskrift, Politica - Tidsskrift for Politisk Videnskab m. fl.