Statiske Efterretninger

Statistiske Efterretninger

Adgang
Kun på biblioteket - kræver password
Få adgang til Statistiske Efterretninger, der gennemgår de aktuelle tal for et bestemt emne i både tekst, figurer og tabeller. Statistiske Efterretninger er den kommenterede og uddybende formidling om statistiske serier, som er udkommet siden 1909. Serierne udkommer med månedlige, kvartalsvise eller årlige opgørelser.

Som bruger på Aarhus Kommunes Biblioteker har du fra dit lokale bibliotek adgang til Danmarks Statistiks Statistiske Efterretninger om:

 • Serviceerhverv
 • Miljø og energi
 • Offentlige finanser
 • Landbrug
 • Indkomst, forbrug og priser
 • Nationalregnskab og betalingsbalance
 • Byggeri og boligforhold
 • Penge og kapitalmarked
 • Generel erhvervsstatistik
 • Befolkning og valg
 • Arbejdsmarked
 • Uddannelse og kultur
 • Udenrigshandel
 • Sociale forhold, sundhed og retsvæsen
 • Transport
 • Industri
 • Løn

Det er kun muligt at anvende Statistiske Efterretninger på et af Aarhus Kommunes Biblioteker.  Spørg én af bibliotekets medarbejdere efter password til tjenesten.