Statiske Efterretninger

Statistiske Efterretninger

Adgang
Hjemmefra
Statistiske Efterretninger gennemgår de aktuelle tal for det danske arbejdsmarked, levevilkår, uddannelse og meget mere.

 Efterretningerne indeholder både tekst, figurer og tabeller og udkommer med månedlige, kvartalsvise eller årlige opgørelser.

Skal du skrive en samfundsfaglig opgave, eller vil du blot have indblik i danske lønforhold, arbejdsmarkedet eller lignende, er Statistiske Efterretninger en rigtig god kilde at bruge. 

Statistiske Efterretninger fra Danmarks Statistiks kan du få information om:

 • Arbejdsmarked
 • Befolkning og valg
 • Byggeri og boligforhold
 • Generel erhvervsstatistik
 • Indkomst forbrug og priser
 • Industristatistik
 • Landbrug
 • Miljø og energi
 • Nationalregnskab og betalingsbalance
 • Offentlige finanser
 • Penge- og kapitalmarked
 • Serviceerhverv
 • Sociale forhold sundhed og retsvæsen
 • Transport
 • Uddannelse og kultur
 • Udenrigshandel