Kommunekoncept

Adgang
Kun på biblioteket - kræver password
Schultz Kommunekoncept dækker alle lovmæssige områder i den kommunale forvaltning:

Administration & økonomi, Personaleadministration, Skole & kultur, Social & sundhed.

Databasen giver adgang til grundlæggende lovtekster og -grundlag med vejledninger og kommentarer.

Bemærk: Det er kun muligt at anvende Kommunekoncept hvis du sidder på ét af Aarhus Kommunes Bibliotekers Pc'ere. Spørg en medarbejder efter password.