KGL Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek

Adgang
Fri adgang
Det Kongelige Bibliotek har digitaliserede udvalgte danske billeder og bøger, kort og pamfletter trykt i perioden under 1. verdenskrig og i tiden efter 1920, hvor Genforeningen med Sønderjylland for Danmark blev en direkte konsekvens af afslutningen på krigen.

Det Kongelige Bibliotek har en enestående samling af materiale fra Første Verdenskrig. Det skyldes, at krigen blev betragtet som en begivenhed af særlig karakter og stor rækkevidde, og derfor blev det indkomne materiale om krigen samlet for sig.

Da krigen brød ud i 1914 var det ellers opfattelsen, at krigen ville blive kort, og at soldaterne ville være hjemme inden jul. Det holdt som bekendt ikke og krigen stivnede i en stillingskrig.

Denne udvikling tog Det Kongelige Bibliotek til efterretning i 1915, hvor biblioteket skriver i årsberetningen, at verdenskrigen har udviklet sig til en så speciel begivenhed, at litteraturen emnemæssigt må holdes samlet.

I anledning af 100-året for krigens begyndelse digitaliserede Det Kongelige Bibliotek i 2014 de fotografier, bøger, småtryk, kort, billeder etc. som blev samlet ind i løbet af krigen.

Tags