Den Danske Forskningsdatabase

Den Danske Forskningsdatabase

Adgang
Fri adgang
Den Danske Forskningsdatabase er en central dansk database, der kan lette vejen til viden om forskningen i Danmark.

Databasen dækker publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, PhD-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter. Basen giver adgang til tværgående søgning på publikationer, projekter og institutionsprofiler fra danske universiteter og forskningsinstitutioner.