Danmarkshistorien.dk

Adgang
Fri adgang
Her finder du information om Danmarks historie fra oldtiden til i dag, opdelt i periodekapitler og formidlet på en lettilgængelig måde.

På Danmarkshistorien.dk finder du bl.a.:

  • Historieleksikon med artikler om emner, personer og begivenheder med ca. 425 opslag
  • Kildesamling med historiske kilder i tekst, lyd og billede
  • Film om historiske emner
  • Mytedræbersektion, hvor myter om fortiden aflives
  • Historiske quizzer
  • Tabeller og kronologiske oversigter
  • Interaktiv tidslinje der giver tilgang til hjemmesidens materiale.

Danmarkshistorien.dk er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet

Tags