Danmarkshistorien

Danmarkshistorien.dk

Adgang
Fri adgang
Danmarkshistorien.dk er en hjemmeside, der er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet. Her finder du information om Danmarks historie fra oldtiden til i dag, opdelt i periodekapitler. Interaktiv tidslinje der giver tilgang til hjemmesidens materiale.

Danmarkshistorien.dk giver dig bl.a. adgang til: 

  • Historieleksikon med artikler om emner, personer og begivenheder med ca. 425 opslag
  • Kildesamling med ca. 475 historiske kilder i tekst, lyd og billede
  • Film der behandler historiske emner
  • Mytedræbersektion hvor myter om fortiden aflives
  • Historiske quizzer
  • Temaer hvor materiale fra databasen bliver sat sammen
  • Tabeller og kronologiske oversigter
Tags