Digitale Fodspor

Projektbeskrivelse:

Abstract:
Projektet skal styrke unges kompetencer i og bevidsthed om Digitale Fodspor.
Projektet skal skabe awareness og forståelse hos unge mennesker mellem 15 - 17 år om de digitale fodspor man efterlader på nettet og på de sociale medier og derved kvalificere de unge til at fokusere på problemstillingen om privacy.

Kampagnen skal formidle viden om digital færden, så den enkelte forstår at navigere i det digitale landskab. Projektet og kampagnen vil inspirere og kvalificere målgruppen til at fokusere på egen adfærd.

Projektorganisering:
Projektleder ITK/AAKB, Britta Marie Wätzold bmw@aarhus.dk

Projektpartnere:
Medierådet for Børn og Unge
Københavns Biblioteker
Slagelse Bibliotek
Herning Bibliotekerne
Lokalbibliotekerne i Aarhus
Center for læring, Aarhus

Projektet er støttet af:
Kulturstyrelsen

Kontaktperson:
Projektleder Britta Marie Wätzold bmw@aarhus.dk