BorgerBudget på Biblioteket

Projektbeskrivelse:

Projektets hjemmeside
www.facebook.com/borgerbudgetHarlev

Abstract
Borgerbudget på Biblioteket er et 3 årigt projekt, iværksat på opfordring fra Medborgerskabsudvalget i Aarhus kommune. Alle Magistrater skal øve sig i Metoden Borgerbudgettering, som betegner en proces, hvor man lægger et beløb frit ud til borgernes ideer og prioritering. Formålet er gentænkning af demokratiske processer og Øget Medborgerskab og Samskabelse.

I borgerbudgettering kan  borgerne komme med ideer til, hvordan midler skal bruges og afgørelsen sker ved en lokal afstemning.  Processen guides og støttes af kommunen i samarbejde med civilsamfundet, i dette tilfælde medarbejdere fra lokalbibliotekerne i samarbejde med bibliotekernes venneforeninger og andre lokale kræfter i Harlev og Åbyhøj.

Borgerbudget på Biblioteket er et 3-årigt projekt, hvor der årligt laves ét borgerbudgetforløb på hhv. Harlev og Åby bibliotek.

Projektorganisering
Projektejer:
Mikkel Hartvig Haaning, Chef for Lokalbibliotekerne i Syd
Projektleder:
Helene Bruhn Schvartzman, udviklingskonsulent, Viby Bibliotek
Projektgruppe:
Dorte Vind, bibliotekar, Harlev Bibliotek
Karin Ørsted Jensen, bibliotekar, Åby Bibliotek

Projektpartnere
 I 2015 samarbejder Borgerbudget på biblioteket med Grøn Medborger, Magistraten for Teknik og Miljø og Digital bydel, innovationsprojekt i Aarhus Kommunes Borgerservice.

Projektet er støttet af
Projektet har modtaget midler fra Danmarks Biblioteksforenings innovationspulje i Region Midt

Kontakt
Projektleder Helene Bruhn Schvartzman hsc@aarhus.dk