Om

ITK Lab er en projekt- og udviklingsafdeling der varetager ITKs projektportefølje. Herunder Smart City projekter, Open Data Aarhus og projekter der afprøver ny teknologi som robotter, VR og AR som løftestang for innovation på tværs af den kommunale opgaveløsning. Center for Innovation i Aarhus (CFIA) drives af ITK Lab. CFIA er et fælles mødested og værksted for innovation i Aarhus Kommune, og en intern innovationspartner, der bidrager til at avancere innovationskapacitet på tværs af organisationen. CFIA tager afsæt i innovationsmetoder fra bl.a. design thinking, og involverer borgerne og civilsamfundet i skabelsen af nye og forbedrede services.

ITK Digital varetager vedligehold af IT-systemer i Magistraten for Kultur og Borgerservice. Afdelingen understøtter hardware indkøb, IT-infrastrukturen på DOKK1, biblioteksspecifik IT, har ansvar for bibliotekssystemet, og har bla. systemejerskab for www.aakb.dk. Implementering af Fælles Bibliotekssystem, Intelligent Materialestyring, Åbne Biblioteker, selvbetjening samt understøttelse af skolernes bibliotekssystem er nogle af hovedopgaverne. SmartDrone Aarhus faciliteres også af afdelingen. Der ydes grafisk assistance til kommunen med hensyn til udarbejdelse af design, logo og identitet, samt tilrettelæggelse og udførelse af trykopgaver.

ITK Development designer, udvikler og vedligeholder webløsninger for alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. Løsningerne kan både være websites eller avancerede systemer, som løser en digital udfordring for kunden. ITK Development arbejder med at finde det bedste værktøj til opgaven og arbejder med Open Source, blandt andet via OS2 samarbejdet. Dette sikrer at udviklingen kan deles med andre samarbejdspartnere, samt at vi kan bruge andre open source initiativer. RPA, robotprogrammering og nye teknologier afprøves yderligere af for at undersøge morgendagens muligheder og udfordringer.

ITK Media har ansvar for indkøb, klargøring og materialevalg af bibliotekernes materialer, både hvad angår de fysiske og de digitale materialer. Afdelingen varetager koordinerende opgaver vedrørende markedsføring og formidling af de digitale materialer, og har ansvar for redaktion og formidling på bibliotekets hjemmeside, aakb.dk. Desuden har afdelingen en række opgaver for bibliotekernes nationale tjeneste, eReolen, der indeholder e-bøger og lydbøger, bl.a. ansvar for redaktion, markedsføring, IT udvikling og drift. ITK Media arbejder løbende med udviklingsprojekter i feltet, der handler om bibliotekernes digitale tilbud.